Fagdidaktik og klasseledelse

På dette modul får du mulighed for at fordybe dig i klasseledelse og de didaktiske forhold, der ligger til grund for god undervisning og klasseledelse.

Du vil opnå viden om grundlæggende principper for klasseledelse – både i et alment og et fagdidaktisk perspektiv. Tillige vil du igennem forløbet selv afprøve principper for klasseledelse i din egen undervisning.

Centrale temaer:

  • Fagdidaktik og klasseledelse
  • Pædagogisk praksis kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse
  • Samspil mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer,
  • Læremidler og organisationsformer inden for og omkring eleverne

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige typer oplæg og øvelser, herunder gruppebaserede diskussioner og refleksionsopgaver.

Følgende principper rammesætter vores tilgang til pædagogisk kompetenceudvikling:

Al undervisning skal være meningsskabende

Det er en grundlæggende præmis for undervisningen, at teoretiske positioner, emner og begreber altid kobles til de studerendes egen praksis.

Vi gør selv det, vi underviser i

Selve grundstenen i vores undervisning er, at vi selv gør det, vi underviser i.

Gennem praktisk udfoldelse af teoretiske positioner og pædagogiske principper i undervisningen tilstræbes eksemplarisk undervisning, der afspejler de krav, som stilles til lærernes undervisningspraksis på erhvervsskolen eller AMU-centret.

Altid tæt kobling mellem teori og praksis

Med udvalgte teoretiske positioner og pædagogiske principper, skabes der afsæt for opgaver, øvelser og refleksion, som knyttes an til de studerende daglige praksis på erhvervsskolen.

Afprøvning af relevante tiltag i praksis udgør en forudsætning for, at viden og færdigheder omsættes til kompetencer, som skaber positiv forandring og udvikling på sigt. Fx arbejder de studerende med praksisbaserede studieopgaver, som inddrages i undervisningen fortløbende.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
42 lektioner + vejledning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på uddannelsens obligatoriske moduler ”Undervisning og Læring” og ”Undervisningsplanlægning og didaktik”.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål, der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på.

Det er UCN act2learn, der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
20.01.2021

Slut
16.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
20.1 + 3.2 + 3.3 + 24.3 + 14.4 + 5.5 + 12.5, kl. 08.30-14.30
Vejledning 19.5
Eksamen 16.6

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Jette Andreasen
Specialkonsulent

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation