Fagligt entreprenørskab

Tekst kommer senere.

Opsummering

Pris
kr. 10.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
42 lektioner + vejledning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på uddannelsens obligatoriske moduler ”Undervisning og Læring” og ”Undervisningsplanlægning og didaktik”. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål, der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN act2learn, der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.01.2018

Slut
30.05.2018

Tilmeldingsfrist
20.12.2017

Tidspunkt
24.1 + 19.2 + 5.3 + 19.3 + 9.4 + 16.4 + 30.4.
Vejledning 7.5.
Eksamen 30.5.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Jette Andreasen
Specialkonsulent

72 69 17 35
jean@ucnact2learn.dk

SALG OG UDVIKLING