Pædagogisk videnskabsteori

På dette modul arbejder du med videnskabsteori og refleksion over egen praksis på baggrund heraf

Gennem modulet vil der være stort fokus på, hvordan praktisk pædagogisk arbejde kan anskues, gennemføres og udvikles ud fra forskellige videnskabsteoretiske positioner. Tillige vil du arbejde med begrebet professionsviden, herunder evaluering og vurdering af samme. Hvilken betydning har videnskabsteoretiske positioner for erhvervspædagogisk praksis og målsætninger?

Centrale temaer

  • Videnskabsteori og metodiske positioner
  • Sammenhæng mellem videnskabsteori og undervisningspraksis
  • Identifikation og analyse af sammenhænge mellem viden og handling
  • Vurdering af videngrundlaget for professionel erhvervspædagogisk virksomhed

 

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige typer oplæg og øvelser, herunder gruppebaserede diskussioner og refleksionsopgaver.

Følgende principper rammesætter vores tilgang til pædagogisk kompetenceudvikling.

Al undervisning skal være meningsskabende
Det er en grundlæggende præmis for undervisningen, at teoretiske positioner, emner og begreber altid kobles til de studerendes egen praksis.

Vi gør selv det, vi underviser i
Selve grundstenen i vores undervisning er, at vi selv gør det, vi underviser i.

Gennem praktisk udfoldelse af teoretiske positioner og pædagogiske principper i undervisningen tilstræbes eksemplarisk undervisning, der afspejler de krav, som stilles til lærernes undervisningspraksis på erhvervsskolen eller AMU-centret.

Altid tæt kobling mellem teori og praksis
Med udvalgte teoretiske positioner og pædagogiske principper, skabes der afsæt for opgaver, øvelser og refleksion, som knyttes an til de studerende daglige praksis på erhvervsskolen.

Afprøvning af relevante tiltag i praksis udgør en forudsætning for, at viden og færdigheder omsættes til kompetencer, som skaber positiv forandring og udvikling på sigt. Fx arbejder de studerende med praksisbaserede studieopgaver, som inddrages i undervisningen fortløbende.

Opsummering

Pris
kr. 6.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
24 lektioner + vejledning

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på uddannelsens obligatoriske moduler ”Undervisning og Læring” og ”Undervisningsplanlægning og didaktik”.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål, der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på.

Det er UCN act2learn, der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
07.01.2019

Slut
25.01.2019

Tilmeldingsfrist
07.12.2018

Tidspunkt
8.1 + 10.1 + 14.1 + 16.1
Gruppevejledning 18.1
Eksamen 25.1

Start
26.08.2019

Slut
13.09.2019

Tilmeldingsfrist
26.07.2019

Tidspunkt
27.8 + 29.8 + 2.9 + 4.9
Gruppevejledning 6.9
Eksamen 13.9

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Jette Andreasen
Specialkonsulent

72 69 17 35
jean@ucnact2learn.dk

SALG OG UDVIKLING