Diplomuddannelse i finansiel rådgivning

Uanset om du arbejder i bank, realkreditinstitut, revisionsfirma eller hos en ejendomsmægler, stiller dine kunder store krav til dig

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er en unik deltidsuddannelse med fokus på kunderådgivning i den finansielle sektor. Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder som finansøkonom eller privatkunderådgiver. Du lærer at optimere din kunderådgivning, så du kan yde optimal rådgivning over for din kundeportefølje og skabe langvarige relationer. Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og kan bruge dine nye kompetencer med det samme.

Du får kompetencer til at samarbejde internt og eksternt på både strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen. Du oparbejder viden, du kan sætte i spil i andre afdelinger end din egen.

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er udviklet i nært samarbejde med de større pengeinstitutter i Danmark for at sikre, at du får brancherelevant viden og kompetencer, som virksomhederne efterspørger

I løbet af uddannelsen får du bl.a.

 • værktøjer til at skabe et godt, langvarigt samspil med den private kunde
 • forståelse for relevante skatteregler og betydningen af familie- og arveret
 • viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg
 • viden om finansiering og investering med henblik på helhedsorienteret rådgivning til formuende privatkunder
 • viden om rådgivning af mindre erhvervsdrivende
 • redskaber til at give privatkunden et økonomisk overblik, så kunden er i stand til at træffe et oplyst valg omkring sin formue

Med diplomuddannelsen i finansiel rådgivning bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse og et moderne alternativ til andre uddannelser på samme niveau, som f.eks. en professionsbacheloruddannelse eller HD 2. del. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Har du brug for specifikke kompetencer, kan du også vælge blot at tage et enkelt fag eller to.

Undervisere:

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra den finansielle sektor, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at anvende komplekse teorier og modeller direkte i dit arbejde med kunderådgivningen. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og netværke med andre rådgivere, da dine medstuderende også kommer fra den finansielle sektor.

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning består af:

To obligatoriske fag svarende til 15 ECTS

 • Forretningsforståelse – 10 ECTS
 • Projektledelse – 5 ECTS

Studieretningsfag svarende til 30 ECTS

 • Formuerådgivning - 10 ECTS
 • Kundesamspil – 5 ECTS
 • Rundt om virksomhedsejeren - 10 ECTS
 • Den finansielle sektor i fremtiden - 5 ECTS

Herudover findes der et valgfag, som hedder Den finansielle sektor i fremtiden, og der kan også vælges valgfag fra andre retninger i den merkantile diplomuddannelse.

Afgangsprojekt svarende til 15 ECTS

Hvis du vil høre mere om dine muligheder, eller du har interesse i moduler, som ikke fremgår på siden, kontakt da vores studiesekretær.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER
Moduler1 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  16.01.2019

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lis Berith Christiansen
  Studiesekretær

  72 69 16 59
  lbc@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION