Uddannelsen giver dig teoretisk viden om ledelse og lederskabets betydning, herunder strategi, organisation og analyse

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer til selvstændigt at varetage ledelsesmæssige opgaver, på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, uanset om du er leder i det private eller offentlige - eller du har ambitioner om at blive det.

Derudover giver den dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer, forandringsprocessor og forandringskommunikation. Du opkvalificeres til at varetage ledelsesopgaver inden for strategi, målstyring, personale- og organisationsforandringer.

Endelig lærer du at forholde dig perspektiverende til organisatoriske problemstillinger og træffe kompetente og rationelle beslutninger.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Forskellige forløbstyper og udbudssteder

Fra januar 2021 udbydes de tre obligatoriske moduler Det personlige lederskab og forandring (modul 1), Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (modul 2) og Organisation, udvikling og samskabelse (modul 3)  hhv. som forløb med fysisk fremmøde ved alle undervisningsgange og som blended learning, hvor ca. 40% af undervisningsgangene gennemføres som asynkron online undervisning.

Alle valgmoduler udbydes med fysisk fremmøde og udvalgte valgmoduler som hhv. blended learning og 100% online forløb. Dette fremgår i linjen over modulnavnet/-titlen samt i beskrivelsen af det enkelte modul.   

Ved undervisning med fremmøde foregår dette på UCN act2learn i Aalborg, Mylius Erichsens Vej 137.
Pr. august 2021 udbydes obligatorisk modul 1: Det personlige lederskab og forandring ved UCN i Thisted, Lerpyttevej 43.

Forberedelse til dit studie

UCN act2learn udbyder hvert semester et online kursusforløb, som henvender sig særligt til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse - og gerne vil forberede dig inden opstart. Forberedelseskurset er bygget op omkring temaer, der kan være særlige udfordrende for nye studerende, og du vil med aktiv deltagelse i forløbet blive bedre rustet til din diplomuddannelse.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Uddannelsens opbygning

Opbygningen af diplomuddannelsen i ledelse

 


Moduler26 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  20.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  19.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  09.04.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  04.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  19.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  22.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  03.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.04.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  23.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  12.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.03.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  13.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Jette Andreasen
  Studievejleder

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Lis Berith Søbygge
  Studiesekretær

  72 69 17 20
  lbc@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation