Styrk dine lederkompetencer med en anerkendt lederuddannelse på bachelorniveau

Diplomuddannelsen i ledelse giver dig nyeste viden om ledelse, sådan at du kan udvikle din ledelsespraksis.

Uddannelsen klæder dig på til at varetage ledelsesmæssige opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du får en dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer og i forandringsprocesser.

Gennem hele uddannelsen arbejder vi med stærk forbindelse mellem teori og praksis. Det betyder, at du kan bruge din nye viden i dit daglige arbejde fra dag 1.

Foruden den faglige ballast giver uddannelsen dig en unik mulighed for at indgå i et netværk med andre ledere – et netværk, som giver mulighed for videndeling og erfaringsudveksling både under og efter endt uddannelse.

Hvad får du ud af en diplomuddannelse i ledelse?

Med en diplomuddannelse i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver inden for strategi, målstyring, personale- og organisationsforandringer.

Du kan forholde dig perspektiverende, reflekterende og handlingsorienteret til organisatoriske problemstillinger og træffe kompetente og rationelle beslutninger, som er funderet i den nyeste ledelsesteori.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er målrettet dig, der allerede er leder, mellemleder, projektleder eller teamleder i den private eller offentlige sektor - eller har ambitioner om at blive det.

Fagligt indhold

I løbet af uddannelsen får du opdateret din viden om ledelse, og du får nye redskaber til dit daglige arbejde. Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og koble det til konkrete problemstillinger i din ledelsespraksis.

Du får redskaber til at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med:

 • det personlige lederskab
 • ledelse af medarbejdere
 • organisationsudvikling
 • kommunikation

Praksisnær uddannelse
 

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

 

Mere information om uddannelsen

Opbygning og forløb

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Den består af 3 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Du kan tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du sammensætte et uddannelsesforløb, som kan forenes med familieliv og karriere.

Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler og herefter går videre til de valgfrie moduler.

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for et område/de områder, der er særlig(t) relevant(e) for dig - fx projektledelse, coaching, kommunikation, strategi eller skoleledelse.

Du kan også vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS-point.

Uddannelsen kan også afvikles som en specielt tilrettelagt uddannelse, hvis din organisation har behov for en specifik vinkel på modulerne. Her kan vi sammensætte uddannelsen efter jeres behov. 

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Du kan læses hvert modul som selvstændig, kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Forberedelse til dit studie

Hvert semester udbyder vi et online kursusforløb, som henvender sig særligt til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse. Forberedelseskurset er bygget op omkring temaer, der kan være særlige udfordrende for nye studerende, og du vil med aktiv deltagelse i forløbet blive bedre rustet til din diplomuddannelse.

Læs mere om kurset her.

Optagelseskrav og adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en akademiuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau.

Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering, som du kan læse mere om her.

Tilskud og økonomisk støtte

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til din videreuddannelse – bl.a. Statens voksenuddannelsesstøtte og branchespecifikke kompetencefonde.

Vi kan hjælpe dig med at afklare, hvilke(n) fond(e), der er relevant(e) for dig.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Mød dine undervisere

Du vil i løbet af uddannelsen møde erfarne undervisere med både teoretisk viden og praktisk erfaring inden for ledelse i både den private og offentlige sektor.

Studieordning og regelgrundlag

Moduler31 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  19.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ og online
  UCN act2learn
  01.06.2022
  Obligatorisk
  Frederikshavn
  UCN act2learn
  08.04.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  03.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  08.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ og online
  UCN act2learn
  16.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  08.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  09.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  03.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  08.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  29.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ og online
  UCN act2learn
  24.08.2022
  Obligatorisk
  Thisted
  UCN act2learn
  11.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ og online
  UCN act2learn
  07.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ og online
  UCN act2learn
  22.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.04.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  22.09.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2022
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  14.03.2022
  Valgfrit
  Thisted
  UCN act2learn
  14.03.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Jette Andreasen
  Studievejleder

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Lis Berith Søbygge
  Studiesekretær

  72 69 17 20
  lbc@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation