Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse anno 2018

Diplomuddannelsen i ledelse har gennemgået en fornyelse, og gældende fra efteråret 2018 vil uddannelsen komme til at bestå af 3 obligatoriske fag (3x10 ECTS-point), 3 valgfag (3x5 ECTS-point) samt det afsluttende projekt (15 ECTS-point).

Det betyder, at de 6 obligatoriske moduler, som du hidtil har været bekendt med, ikke udbydes fra og med august 2018.

Obligatoriske moduler efter studieordning gældende fra august 2018

 • OBL 1 - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
  • Tidligere Lederkommunikation
  • Tidligere Professionelt lederskab
 • OBL 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
  • Tidligere Den professionelle relation
  • Tidligere Læring og kompetenceudvikling
 • OBL 3 - Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
  • Tidligere Organisation og processer
  • Tidligere Styring og strategi

Vi glæder os til at kunne tilbyde jer nogle nye, spændende moduler, der giver bedre tid til fordybelse og ”træning” undervejs i modulet.

For de studerende, der mangler nogle af de obligatoriske 5 ECTS points moduler vil der i en periode stadig være opsamlingshold, så skynd dig at melde dig til. Der er også mulighed for at lave en personlig uddannelsesplan for at få de manglende obligatoriske moduler på plads. Kontakt da studiesekretær Lis Christiansen på tlf.nr. 72 69 16 59.

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse giver dig teoretisk viden om ledelse og lederskabets betydning, herunder strategi, organisation og analyse.

Den styrker dine kompetencer til selvstændigt at varetage ledelsesmæssige opgaver, på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, uanset om du er leder i det private, offentlige eller har ambitioner om at blive det.

Derudover giver den dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer, forandringsprocessor og forandringskommunikation. Du opkvalificeres til at varetage ledelsesopgaver inden for strategi, målstyring, personale- og organisationsforandringer.

Endelig lærer du at forholde dig perspektiverende til organisatoriske problemstillinger og træffe kompetente og rationelle beslutninger.

Se vores flyer for diplomuddannelsen i ledelse.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.


Hvad siger andre om uddannelsen?


"Jeg har ikke kun udviklet mig fagligt men også personligt. Jeg er blevet mere bevidst om de forskellige årsager, der er til forskellige medarbejderes adfærd, og mere bevidst om hvor vigtigt det er at være anerkendende som leder. Uddannelsen har samtidig gjort mig mere modig og rustet mig til opgaver, hvor jeg skal træde i karakter som leder."

Nikolaj Boffy, selvstændig


"Jeg er blevet en mere kvalificeret leder, fordi mine kompetencer er blevet opgraderet. Koblingen mellem teori og praksis på uddannelsen er rigtig god, og det hele bliver meget brugbart, fordi man tager udgangspunkt i sin egen verden."

Mona Hagbard Maaløe Mortensen, aktivitetsleder ved Aalborg Kommune

 

 

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Afgangsprojektet er smeltediglen, hvor alle teorier og inspirationer, du har mødt bliver sat i spil i forhold til et strategisk...
  17.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Formålet med modulet er, at udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem...
  14.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Formålet med modulet er, at udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem...
  10.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Formålet med modulet er, at udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem...
  10.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling Diplommodulet ”Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling”...
  09.04.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan...
  19.09.2018
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan...
  09.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver...
  29.10.2018
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver...
  15.01.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver...
  25.03.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Gode kommunikationsevner er afgørende for at få succes som leder, for ledelse handler i høj grad om kommunikation.
  16.01.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Hvis du drømmer om at blive endnu bedre til at lede og understøtte samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold...
  15.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Hvis du drømmer om at blive endnu bedre til at lede og understøtte samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold...
  09.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Vil du gerne være i stand til at bruge coaching som ressource i dit lederskab.
  19.03.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Evnen til at "netværke” er efterhånden blevet en efterspurgt kompetence, og både etablerede netværk og mere uformelle, socialt...
  28.03.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  At kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på realisering...
  09.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  At kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på realisering...
  17.01.2019
  Ledelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med valgmodulet "Projektledelse" kan du få værktøjskassen fyldt op med brugbare redskaber til at lykkes med opgaven som projektleder...
  16.01.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Er du pædagogisk leder? Og ønsker du at udvikle din evne til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave.
  25.03.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Strategisk ledelse handler om at skabe udvikling og retning.
  10.01.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Stadig flere opgaver løses i teams - der arbejdes mod fælles mål, løftes i flok, og videndeles. I bedste fald! At etablere...
  10.01.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Hvordan medvirker du til at få det optimale ud af virksomhedens potentiale? Og hvordan leder du den innovationskraft, som...
  23.10.2018
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Hvordan medvirker du til at få det optimale ud af virksomhedens potentiale? Og hvordan leder du den innovationskraft, som...
  25.03.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Vil du gerne have skærpet din økonomiske sans og blive bedre til at tage del i virksomhedens økonomiske beslutninger.
  09.01.2019
  Ledelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  09.01.2019
  Uden retning
   
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Lis Berith Christiansen
  Studiesekretær

  72 69 16 59
  lbc@ucnact2learn.dk

  LEDELSE OG ORGANISATION