Økonomisk ledelse

Vil du gerne have skærpet din økonomiske sans og blive bedre til at tage del i virksomhedens økonomiske beslutninger

På valgmodulet "Økonomisk ledelse" lærer du at håndtere økonomiske beslutninger som et ledelsesinstrument.

Indhold

På valgmodulet lærer du om erhvervsøkonomiske teorier og teknikker, som du direkte kan anvende i din arbejdssituation. Du vil få en grundlæggende forståelse for og viden om økonomiske teorier og metoder samt hvordan du, som leder, anvender disse i praksis.

Du lærer at formidle og kommunikere din viden om organisationens økonomiske forhold og tiltag, og du vil få øget bevidsthed om, hvordan du kan træffe ledelsesmæssige beslutninger med baggrund heri.

Vi lægger stor vægt på det praksisnære element og dermed, at der er en tydelig kobling mellem teori og den praksis, du som leder er en del af. Det er nemlig vigtigt for os, at du får skærpet din økonomiske sans, således at du kvalificeret kan deltage i erhvervsøkonomiske beslutninger i din egen praksis.

Modulet kræver ingen bestemte, matematiske forkundskaber, og vi lægger mere vægt på forståelse end beregninger. Målet er, at du bliver i stand til at anvende økonomiske teorier og metoder, foretage økonomiske analyser og træffe beslutninger på baggrund af disse.

Vi arbejder med:

  • Overordnet økonomisk styring.
  • Det eksterne regnskab og det interne regnskab.
  • Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering.
  • Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring.
  • Kommunikation og formidling af økonomiske forhold. 

Arbejdsform

På valgmodulet "Økonomisk ledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
15.09.2020

Slut
18.11.2020

Tilmeldingsfrist
31.07.2020

Tidspunkt
15.9 + 24.9 + 6.10 + 20.10
Vejledning 23.10
Eksamen 17.11 + 18.11

Start
13.01.2021

Slut
08.04.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
13.1 + 27.1 + 10.2
Vejledning 3.6
Eksamen 7.4 + 8.4

Start
06.09.2021

Slut
17.11.2021

Tilmeldingsfrist
31.07.2021

Tidspunkt
6.9 + 13.9 + 27.9 + 4.10
Vejledning 25.10
Eksamen 16.11 + 17.11

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation