Afgangsprojekt

Afgangsprojektet er smeltediglen, hvor alle teorier og inspirationer, du har mødt bliver sat i spil i forhold til et strategisk projekt - et projekt som brænder på, og som du brænder for

Dit afgangsprojekt er kronen på værket - her sætter du alle de relevante teorier, metoder og værktøjer i spil, som undervisningen på de øvrige moduler har givet dig. Her skal du koble de mangfoldige teorier sammen, således du kan identificere din ledelsesudfordring, og undersøge hvad netop du kan gøre.

På dette afsluttende modul skal du på baggrund af en empirisk undersøgelse af en konkret organisation analysere en udfordring, som organisationen står overfor.

Du skal gennem forskellige teoretiske og videnskabelige optikker iagttage og analysere organisationen, dens medlemmer og dit eget lederskab. På baggrund af analysen skal du udvikle strategier og handlemuligheder, der skaber afsæt for forandring.

Endvidere skal du reflektere over paradokser og konflikter i dit lederskab, og forholde dig til dine beslutninger og handlinger i et etisk perspektiv.

På diplomuddannelsens sidste modul skal du:

  • Undersøge en organisations udfordringer
  • Udvikle strategier og handlemuligheder
  • Reflektere over dit eget lederskab

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 15.700,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 dage fra kl. 08.30-15.00. + vejledning + eksamen.

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at gå til eksamen på afgangsprojektet, skal du have bestået de 9 første diplommoduler.

Start
29.08.2019

Slut
12.09.2019

Tilmeldingsfrist
30.05.2019

Tidspunkt
29.8 + 12.9
Eksamen uge 4

Start
23.01.2020

Slut
30.01.2020

Tilmeldingsfrist
30.11.2019

Tidspunkt
23.1 + 30.1
Eksamen uge 25

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation