Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Målgruppen for diplommodulet ” Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan” er faglige ledere i dagtilbud, herunder daglige pædagogiske ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar

Omfang

Diplommodulet svarer til 5 ECTS point, som er fordelt på fire undervisningsdage, 1 vejledning samt en prøve.

Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Foruden tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang, bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk.

Formål

Det er formålet at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:

  • Sammenhænge mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen.
  • Sammenhænge mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, samt mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring.

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer.
  • Lede og facilitere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i arbejdet med den styrkede læreplan i den pædagogiske praksis.

Kompetencer 

Det er målet, at den studerende kan:

  • Håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogisk praksis til gavn for børns trivsel, dannelse og læring.

 

Opsummering

Pris
kr. 8.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8.30-15.30, samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
19.09.2018

Slut
19.12.2018

Tilmeldingsfrist
01.08.2018

Tidspunkt
19.9 + 3.10 + 24.10 + 7.11 + 21.11
Eksamen 19.12

Start
09.01.2019

Slut
27.03.2019

Tilmeldingsfrist
30.11.2018

Tidspunkt
9.1 + 23.1 + 6.2 + 27.2 + 6.3
Eksamen 27.3

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION