Forandringsledelse - i et neuropædagogisk perspektiv

På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer i et adfærds og neurovidenskabeligt perspektiv

Vær opmærksom på, at modulet forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv bygger på modulet forandringsledelse, blot med et særligt fokus på det neuropædagogiske perspektiv på forandringer. Dette betyder, at der på det endelige modulbevis kommer til at stå forandringsledelse, og samtidig betyder det, at studerende, der allerede har taget modulet forandringsledelse, ikke vil kunne følge dette modul.

Du vil få mulighed for at sætte din egen ledelsespraksis under lup, og du vil få skærpet din evne til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation.

Modstand mod forandringer er for nogle organisationer og kulturer blevet en måde at beskrive de medarbejdere, ledere, bevægelser som sker i forlængelse af eller i som reaktion på en forandring.

Som menneske søger vi balance og mening og når disse er udfordret som fx ved forandring i organisationen, vil det afstedkomme en biologisk reaktion der i sit udtryk kan tolkes som ”modstand”. Derfor er det centralt som leder at få et indblik i, hvordan biologien spiller ind, når der skal arbejdes med forandringsprocesser og på hvilken måde neurovidenskabelig forskning kan give nogle bud på forandringsledelse. Der arbejdes med forskellige perspektiver i forhold til organisatoriske forandringsprocesser og der sættes et særligt fokus på den neuropædagogiske tilgang.

På modulet går vi bag om ”modstanden” og arbejder med de bagvedliggende elementer og søger at klæde deltagerne på til at kunne imødekomme ”modstanden” og finde de fælles muligheder og løsninger i perspektiverne. Derfor vil der på modulet bl.a. blive arbejder med mindset, og hvordan lederes og medarbejders mindset har indflydelse på trivsel og sygefravær.

Som leder er det vigtigt, at have bevidsthed om og styr på egne reaktionsmønstre, når der skal tages ledelse af forandringsprocesser. Bl.a. vil der sættes fokus på følelsernes indflydelse på de kognitive beslutningsprocesser, og hvorledes man på baggrund af hjernernes plasticitet kan afvikle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og udvikle nye.

Indhold:

  • Ledelse af forandringsprocesser
  • Teoretiske modeller om forandringsledelse
  • Formidling og kommunikation
  • Tværfagligt samarbejde i organisationen
     

Modulet kan med fordel tages i sammenhæng med Valgmodul 19: Ledelse i relationel kompleksitet i et neuropædagogisk perspektiv, da begge moduler handler om at bruge hjernen i ledelsesarbejdet, og kombinerer nyeste viden indenfor hjerneforskning med viden om ledelse af lære- og forandringsprocesser. Fokus er at knytte ledelsesteori og neurovidenskabelig forskning sammen og inspirere til at bruge hjernen i arbejdet med ledelse.

Modulerne med fokus på neoropædagogik henvender sig til alle, der i det daglige arbejde både skal lede, vejlede og rådgive medarbejdere i organisationen, og det henvender sig til medarbejdere der står for teamledelse, projektledelse etc. Ledelse ses i et helhedsperspektiv og der sættes fokus på læring, læringsmiljøer, kommunikation og relationer.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
19.08.2020

Slut
28.10.2020

Tilmeldingsfrist
03.08.2020

Tidspunkt
19.8 + 26.8 + 9.9 + 16.9
Vejledning 30.9
Eksamen 28.10

Start
14.01.2021

Slut
18.03.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
14.1 + 21.1 + 28.1 + 4.2
Vejledning 11.2
Eksamen 18.3

Start
18.08.2021

Slut
30.05.2021

Tilmeldingsfrist
04.11.2021

Tidspunkt
18.8 + 1.9 + 15.9 + 29.9
Vejledning 13.10
Eksamen 4.11

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation