Giv videnskabsteorien et spark - et studiestøttende forløb

Er det længe siden, du har beskæftiget dig med opgaveskrivning på et højere fagligt niveau?

Så anbefaler vi, at du tilmelder dig vores forberedende kursus i videnskabsteori og metode. På den måde sikrer du dig det bedst mulige afsæt til din diplomuddannelse.

Kurset "Giv videnskabsteorien et spark" henvender sig til dig, som ønsker at sikre den grundlæggende viden om den videnskabsteoretiske og metodiske del af opgaveskrivningen. Kursets formål er, at ruste dig til at blive mere bevidst om, hvad videnskabsteori er, hvordan det kan relateres til din praksis og hvordan det kan anvendes i din opgaveskrivning. Desuden vil vi arbejde med hvordan vi forbedrer din studieteknik (fx hukommelsesteknikker, hurtiglæsning og eksamen) og dine akademiske skrivefærdigheder. Kurset er ikke obligatorisk i Diplomuddannelserne, men et tilbud.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem små teoretiske oplæg, diskussioner i plenum og grupper – samt refleksionsopgaver.

Videnskabsteori og studieteknik

Her får du indsigt i forskellige videnskabsteoretiske tilgange og deres konsekvenser for opfattelser af og handling i praksis. Du får kendskab til teorier, metoder og analysestrategier, der kan styrke din studiekompetence og udvikle din forståelsesramme. Kurset forbinder teori med praksis og inddrager diplomuddannelsens krav om opgaveskrivning.

  • Introduktion til centrale videnskabsteoretiske tilgange
  • Studieteknik, fx tidsbesparende læse- og skriveteknik, hukommelsesteknikker, hurtiglæsning og eksamen

Videnskabsteori og akademisk opgaveskrivning

Her introduceres du for kravene til den videnskabelige opgavegenre og akademiske sproghandlinger. Du får konkrete værktøjer til emneafgrænsning, problemformulering og til at komme i gang med din opgave. Kurset veksler mellem oplæg, praktiske eksempler og inddragelse af kursisters foreløbige problemformuleringer og spørgsmål.

  • Den videnskabelige opgavegenre
  • Opgavekriterier og redaktionelle retningslinjer for diplomopgaven
  • Sprogbrug i akademiske opgaver
  • Problemformulering med sammenhæng mellem teori og metode
  • Den gode opgaves kvalitetskriterier
  • Eksempler fra videnskabelige opgaver
  • Din egen skriveidé og evt. øvelse i at problemformulere

Opsummering

Pris
kr. 4.000,00 ekskl. moms

Fuld forplejning er inkluderet i prisen. Der anvendes bøger, som også er baggrundslitteratur på alle grundmoduler. Bøgerne er ikke inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 dage fra kl. 08.30-15.30

Optagelseskrav
Kurset retter sig primært mod kommende studerende på diplomuddannelserne ved act2learn.

Start
09.01.2018

Slut
16.01.2018

Tilmeldingsfrist
20.12.2017

Tidspunkt
9.1 + 16.1.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION