Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2

Løbende læring og kompetenceudvikling er afgørende for, at din virksomhed kan klare sig i dagens foranderlige arbejdsmarked

"Læring og kompetenceudvikling" er et obligatorisk modul i Diplomuddannelsen i ledelse og bygger videre på modul 3 "Den professionelle relation".

Modulet sætter fokus på, hvordan du som leder kan afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos dine medarbejdere på en måde, der samtidig understøtter virksomhedens målopfyldelse.

Indhold

På modulet "Læring og kompetenceudvikling" stiller vi skarpt på læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling og ikke mindst betydningen af læring og kompetenceudvikling for organisationen og virksomhedens opgaveløsning.

Du lærer at anvende teorier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling i hverdagen, individuelt og i teams. Du lærer fx om organisering af teams og videndeling og får en forståelse af, hvordan fælles ansvarsoplevelse omkring opgaveløsning og selvledelse kan være med til at skabe læring og udvikling.

Du får endvidere indsigt i, hvordan du som leder kan skabe og udvikle medarbejderteams gennem klare målsætninger, anerkendende processer og kommunikation. Du opnår kompetencer indenfor:

  • Unikke læringsrum i hverdagen
  • Implementering af læringsindhold i hverdagen
  • Medarbejder- og teamudvikling
  • Anerkendende og udviklende samtaler

Arbejdsform

På modulet "Læring og kompetenceudvikling" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.08.2018

Slut
16.11.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
24.8 + 7.9 + 21.9 + 5.10 + 12.10.
Eksamen 16.11.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION