Ledelse og filosofi

Dette er et tankevækkende valgfag, hvor der er højt til loftet og praktisk filosofiske værktøjer til enhver leder, som gerne vil et spadestik dybere, når det gælder betænksomhed, kritisk tænkning og beslutsomhed

Centrale temaer på modulet

 • Praktisk filosofi og ledelse – den personlige ledelsesfilosofi
  Et forløb hvor du møder praktisk filosofi, der kan kvalificere arbejdet med at udvikle lige netop dit personlige lederskab
 • Normativitet og ledelse – om begrebet at lede
  Her vil du opleve både ledelsens dilemma  og  det normative lederskab
 • Værdier med mening – etiske funderede værdiprocesser i ledelse
  Om forskellen på at gøre tingene rigtigt og at gøre de rigtige ting
 • Forstandig ledelse - mellem opdagelse og skabelse
  Her undersøger vi, hvad det vil sige at være betænksom som leder og om muligherne for at modstå presset i den daglige ledelse

Formål

Det er formålet, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at belyse ledelsesmæssige problemstillinger via filosofiske perspektiver på viden og arbejde konstruktivt med dilemmaer i den ledelsesmæssige kontekst med styrkelse af organisatoriske udvikling.

Viden og forståelse

Det er målet, at du har opnået viden om og forståelse af teorier om praktisk filosofi og etik i det ledelsesmæssige rum samt teorier om filosofisk funderede vidensproblematikker.

Færdigheder

Det er målet, at du har færdigheder til at:

 • Arbejde refleksivt med etiske, moralske og værdimæssige udfordringer i ledelsesmæssig kontekst
 • Kunne arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden i ledelsesmæssig kontekst.

Kompetence

Det er målet, at du kan:

 • Forholde sig til egen ledelsesmæssige mulighed for inddragelse af filosofiske perspektiver i organisatorisk kontekst

Arbejdsform

På valgmodulet "Ledelse og filosofi " arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.09.2019

Slut
03.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.09.2019

Tidspunkt
24.9 + 8.10 + 29.10 + 5.11
Vejledning 12.11
Eksamen 3.12

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION