Modul 1: Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1

Du lærer hvordan du gennem kommunikation kan skabe mening hos medarbejderne og sikrer virksomhedens mål

På modulet opkvalificeres dine kommunikative kompetencer, som leder. Du opnår viden om og indsigt i forskellige kommunikative perspektiver og lærer at reflektere over mulige ledelsestilgange.

Modulets gennemgående fokus er at sætte din personlige kommunikation, som leder, i relation til dit job og funktion, for herigennem at blive bedre til at handle konstruktivt. Du får på den måde mulighed for at sætte det i perspektiv til din kommunikation og ledelsesidentitet, og blive mere bevidst om, hvordan du kan udvikle dig som leder.

Du vil på modulet Lederkommunikation arbejde med:

  • Forskellige perspektiver på teorier, metoder og modeller der er væsentlige i forhold til lederkommunikation.
  • Sammenhængene mellem kommunikation, lederstil og ledelsesmæssige problemstillinger i egen praksis.
  • Udvikling af kommunikation og ledelsestilgang i forhold til den organisatoriske virkelighed, som lederen navigerer i.

Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med teori, metode og opgaveskrivning. Så anbefaler vi dig at deltage på et af vore studieforberedende forløb. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.
Her kan du læse mere om de 2 muligheder:

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.08.2018

Slut
08.10.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
13.8 + 20.8 + 3.9 + 10.9 + 17.9 + 24.9.
Eksamen 08.10.

Start
16.08.2018

Slut
11.10.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
16.8 + 23.8 + 6.9 + 13.9 + 20.9.
Eksamen 11.10.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION