LederLab - Personligt lederskab og forandring

LederLab - et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for dig som gerne vil være leder

Deltager du i ledelsesprocesser som koordinator, tovholder? Har du en anden jobmæssig funktion, der omfatter ledelsesopgaver?

Ønsker du at finde ud af om du selv skal være leder? Så er dette modul specielt tilrettelagt for dig

På modulet ”Personligt lederskab og forandring” fra diplomuddannelsen i ledelse arbejdes der med det faglige indhold gennem en række læringsaktiviteter bl.a. sparring, personprofiler, laboratorium, eksperimenter, refleksionsseancer og undervisning i nyeste teoretiske perspektiver på ledelse.

Du vil gennem forløbet få rig lejlighed for at arbejde sammen med dine medstuderende om faglige emner, dilemmaer og udfordringer samt booste din læring gennem deltagelse i praktiske ”øve-baner”, der faciliteres af de tilknyttede ledelses- og organisationskonsulenter.  

Viden og forståelse

Det er målet, at du skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
  • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis
  • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis

Færdigheder

Det er målet, at du har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab
  • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger

Kompetencer

Det er målet, at du skal kunne:

  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
  • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
  • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 17.000,00 momsfri

Internat, sparring og personprofil (som anvendes igennem forløbet) samt kaffe, te, vand og morgenbrød på undervisningsdagene er inkluderet i prisen.

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
01.09.2020

Slut
15.12.2020

Tilmeldingsfrist
26.06.2020

Tidspunkt
1.9 + 2.9 + 15.9 + 29.9 + 6.10 + 27.10 + 10.11
Aflevering 8.12
Eksamen 15.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation