LederLab - Personligt lederskab og forandring - Forberedelse til lederrollen

Er du nysgerrig på, om en lederstilling er noget for dig?

Så er dette uddannelsesforløb noget for dig, da det forbereder dig til lederrollen.

I løbet af uddannelsesforløbet får du mulighed for at stifte bekendtskab med de grundlæggende principper og teorier inden for ledelse, og du får redskaber til at udvikle din egen profil som (kommende) leder.

LederLab - Personligt lederskab og forandring

Gennem forskellige læringsaktiviteter som bl.a. sparring, personprofiler, laboratorium, eksperimenter og refleksionsseancer udvikler du en forståelse af dine egne ledelsesmæssige præferencer - og en forståelse af, hvordan de præferencer vil udfolde sig både fagligt og personligt i en lederposition.

Læringsaktiviteterne bliver kombineret med undervisning i de nyeste teoretiske perspektiver på ledelse. Her vil du bl.a. beskæftige dig med:

  • Kommunikation i en ledelseskontekst,
  • Ledelsesidentitet,
  • Ledelsesetik og
  • Det professionelle lederskab.

Igennem forløbet får du rig lejlighed for at arbejde sammen med dine medstuderende om faglige emner, dilemmaer og udfordringer. Du får også mulighed for at booste din læring gennem deltagelse i praktiske ”øve-baner”, der faciliteres af de tilknyttede ledelses- og organisationskonsulenter. 

Efter afsluttet forløb vil du være meget klogere på ledelsesrollen og på, hvordan du kan udvikles som leder.

Forløbet tager udgangspunkt i modulet Personligt lederskab og forandring fra diplomuddannelsen i ledelse.

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet henvender sig til dig, som arbejder som koordinator, tovholder eller har en anden jobmæssig funktion, der omfatter ledelsesopgaver

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 17.000,00 momsfri

Internat, sparring og personprofil (som anvendes igennem forløbet) samt kaffe, te, vand og morgenbrød på undervisningsdagene er inkluderet i prisen.

Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
01.09.2020

Slut
15.12.2020

Tilmeldingsfrist
26.06.2020

Tidspunkt
1.9 + 2.9 + 15.9 + 29.9 + 6.10 + 27.10 + 10.11
Aflevering 8.12
Eksamen 15.12

Start
31.08.2021

Slut
14.12.2021

Tilmeldingsfrist
30.05.2021

Tidspunkt
31.8 + 1.9 + 14.9 + 28.9 + 5.10 + 26.10 + 9.11
Aflevering 7.12
Eksamen 14.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation