Det personlige lederskab og forandring

Formålet med modulet er, at udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
  • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis
  • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab
  • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger

Kompetencer

Det er målet, at den studerende skal kunne:

  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
  • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
  • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Prisen er vejledende.
Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
10.01.2019

Slut
13.06.2019

Tilmeldingsfrist
30.11.2018

Tidspunkt
10.1 + 24.1 + 7.2 + 28.2 + 7.3 + 21.3 + 4.4 + 25.4
Vejledning 9.5.
Eksamen 13.6.

Start
14.01.2019

Slut
17.06.2019

Tilmeldingsfrist
30.11.2018

Tidspunkt
14.1 + 28.1 + 11.2 + 25.2 + 11.3 + 25.3 + 8.4 + 29.4
Vejledning 13.5 + 14.5.
Eksamen 17.6.

Start
19.08.2019

Slut
16.12.2019

Tilmeldingsfrist
30.05.2019

Tidspunkt
19.8 + 2.9 + 16.9 + 30.9 + 7.10 + 21.10 + 4.11 + 18.11
Vejledning 25.11
Eksamen 16.12

Start
22.08.2019

Slut
19.12.2019

Tilmeldingsfrist
30.05.2019

Tidspunkt
22.8 + 5.9 + 19.9 + 3.10 + 10.10 + 24.10 + 7.11 + 21.11
Vejledning 28.11
Eksamen 19.12

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION