Det personlige lederskab og forandring

Formålet med modulet er, at udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab
  • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis
  • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab
  • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger

Kompetencer

Det er målet, at den studerende skal kunne:

  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
  • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
  • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
17.08.2020

Slut
07.12.2020

Tilmeldingsfrist
03.08.2020

Tidspunkt
17.8 + 31.8 + 14.9 + 28.9 + 5.10 + 19.10 + 2.11 + 16.11
Vejledning 23.11
Eksamen 7.12

Start
20.08.2020

Slut
10.12.2020

Tilmeldingsfrist
03.08.2020

Tidspunkt
20.8 + 3.9 + 17.9 + 1.10 + 8.10 + 22.10 + 5.11 + 19.11
Vejledning 26.11
Eksamen 10.12

Start
11.01.2021

Slut
07.06.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
11.1 + 25.1 + 1.2 + 8.2 + 1.3 + 15.3 + 12.4 + 26.4
Vejledning 10.5
Eksamen 7.6

Start
11.01.2021

Slut
07.06.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
11.1 + 25.1 + 1.2 + 8.2 + 1.3 + 15.3 + 12.4 + 26.4
Vejledning 10.5
Eksamen 7.6

Start
21.01.2021

Slut
10.06.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
21.1 + 4.2 + 11.2 + 4.3 + 18.3 + 8.4 + 15.4 + 29.4
Vejledning 6.5
Eksamen 10.6

Start
16.08.2021

Slut
06.12.2021

Tilmeldingsfrist
30.05.2021

Tidspunkt
16.8 + 30.8 + 13.9 + 27.9 + 4.10 + 11.10 + 25.10 + 1.11
Vejledning 15.11
Eksamen 6.12

Start
16.08.2021

Slut
06.12.2021

Tilmeldingsfrist
30.05.2021

Tidspunkt
16.8 + 30.8 + 13.9 + 27.9 + 4.10 + 11.10 + 25.10 + 1.11
Vejledning 15.11
Eksamen 6.12

Start
19.08.2021

Slut
16.12.2021

Tilmeldingsfrist
30.05.2021

Tidspunkt
19.8 + 2.9 + 23.9 + 7.10 + 14.10 + 28.10 + 4.11 + 18.11
Vejledning 25.11
Eksamen 16.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation