Netværksledelse

Evnen til at "netværke” er efterhånden blevet en efterspurgt kompetence, og både etablerede netværk og mere uformelle, socialt orienterede netværk spiller en stadigt større rolle i arbejdslivet

På valgmodulet ”Netværksledelse” klædes du på til at analysere, designe og lede netværk.

Indhold

Der findes et væld af netværk i og ud fra din organisation. Nogle af disse er understøttende for at løse kerneopgaven, mens andre kan være undergravende – både for en effektiv indsats og for innovation og udvikling.

Gennem dette valgmodul lærer du at foretage en netværksanalyse, så du kan identificere, hvilke netværk der eksisterer blandt dine medarbejdere. Gennem disse analyser vil du kunne lægge en strategi for, hvilke netværk det er hensigtsmæssigt at understøtte, og hvilke det er et forsøg værd at påvirke i en anden retning.

Du lærer endvidere, hvordan du kan påvirke de sociale netværk, der allerede findes, og hvordan du kan identificere, hvilke etablerede netværk, det kan være relevant for dig selv eller dine medarbejdere at være deltagere i.

Desuden sættes der fokus på, hvordan deltagere motiveres til deltagelse i bestemte typer af netværk, og hvordan netværk kan designes og ledes afhængigt af, om de skal understøtte vidensdeling, innovation, arbejdsopgaver mv.

Indhold

  • Netværksformer
  • Lederens rolle og opgaver
  • Netværksanalyse
  • Netværket og organisationen

Arbejdsform

På valgmodulet "Netværksledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
14.09.2020

Slut
23.11.2020

Tilmeldingsfrist
31.07.2020

Tidspunkt
14.9 + 28.9 + 5.10 + 26.10
Vejledning 2.11
Eksamen 23.11

Start
16.03.2021

Slut
15.06.2021

Tilmeldingsfrist
31.01.2021

Tidspunkt
16.3 + 13.4 + 27.4 + 11.5
Vejledning 25.5
Eksamen 15.6

Start
06.09.2021

Slut
08.11.2021

Tilmeldingsfrist
31.07.2021

Tidspunkt
6.9 + 13.9 + 20.9 + 27.9
Vejledning 11.10
Eksamen 8.11

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation