Organisation, udvikling og samskabelse

At kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden
  • Teorier om strategi og styring, samt metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring,

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder
  • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data
  • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende skal kunne:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere tiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der skabes mening og legitimitet.
  • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering, forandring og forankring heraf
  • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handleplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
19.08.2020

Slut
09.12.2020

Tilmeldingsfrist
26.06.2020

Tidspunkt
19.8 + 26.8 + 2.9 + 16.9 + 30.9 + 21.10 + 4.11 + 11.11
Vejledning 18.11
Eksamen 9.12

Start
20.08.2020

Slut
10.12.2020

Tilmeldingsfrist
30.05.2020

Tidspunkt
20.8 + 27.8 + 3.9 + 17.9 + 1.10 + 22.10 + 5.11 + 12.11
Vejledning 19.11
Eksamen 10.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation