Organisation og processer - Ledelse og organisation 1

Vil du være klogere på din organisation og de interne og eksterne processer, der er på spil? Og ønsker du at blive bedre til at håndtere organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser?

På modulet "Organisation og processer" arbejder vi med organisationens struktur, kultur og processer og sammenhængen til din og andres ledelsespraksis.

Indhold

Du vil komme til at arbejde med forskellige organisationsforståelser og- teorier, og du lærer at forstå organisationens interne processer såvel som organisationens forhold til omverdenen. Du får indsigt i, hvilke virkninger en udviklings- eller forandringsproces har på ledelsesadfærd og medarbejdernes organisatoriske adfærd.

Du lærer at identificere, hvordan dine ledelsesmæssige beslutninger opfattes af din omverden samt hvilke konsekvenser, dette kan have. Du får herigennem skærpet din forståelse af, hvordan du som leder bedst muligt kan håndtere organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser og får færdigheder til at skabe og formidle forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske initiativer i din virksomhed.

På modulet "Organisation og processer" lærer du at:

  • Analysere og reflektere over sammenhænge og processer i organisationen
  • Kunne identificere og reflektere over dit eget organisatoriske perspektiv og forstå betydningen af ledelsesmæssige beslutninger, processer og tiltag i din egen organisation
  • Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring.

Arbejdsform

På modulet "Organisation og processer" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
16.08.2018

Slut
25.10.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
16.8 + 23.8 + 6.9 + 13.9 + 27.9.
Eksamen 24.10 + 25.10

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION