Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2

Du lærer hvordan du bliver en professionel leder, gennem forståelse, refleksion og personlig udvikling som leder

Dette modul bygger videre på Modul 1: Lederkommunikation – Det personlige lederskab 1.

Modulet opkvalificerer dig til at forstå, reflektere over og udvikle dig som leder i en organisatorisk kontekst. Du lærer at se kritisk på dig selv samt aflæse dine omgivelser og dit ledelsesrum. Du bliver med den viden bevidst om din adfærd i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, som er en del af dit arbejde.

Du vil på modulet Professionelt lederskab arbejde med:

  • Forskellige perspektiver på ledelsesteori omkring det personlige lederskab.
  • Identiteten som leder og evnen til at reflektere over det professionelle lederskab.
  • Din evne til at reflektere over egen praksis og den måde, du indgår i organisatoriske sammenhænge.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
28.08.2018

Slut
20.11.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
28.8 + 11.9 + 25.9 + 9.10 + 23.10.
Eksamen 20.11.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION