Projektledelse - Diplom i ledelse - kombineret forløb

Få værktøjskassen fyldt op med brugbare redskaber til at lykkes med opgaven som projektleder

Du får indsigt i hvornår projektet som arbejdsform giver mening, og opkvalificerer dig som projektleder.

Indhold

Gennem dette valgmodul opøver du kompetencer i rollen som projektleder og styrker din evne til at planlægge, styre og gennemføre projekter, samt anvende projekter som en del af virksomhedens strategi og organisationsform.

Du lærer at planlægge gode projektprocesser, hvorved du sætter scenen for en positiv implementering af projekter. Du lærer også at håndtere den løbende opfølgning på projektet.

Vi kigger på din rolle som leder i projektet - både i forhold til projektets deltagere og den organisation, som projektet skal leve i og forholde sig til. Du lærer at se på egne, såvel som organisationens arbejdsprocesser ud fra forskellige teoretiske og praktiske projektperspektiver.

Teoretiske paradigmebetragtninger omkring projektlederrollen er en del af modulet. Ved at inddrage forskellige teoretiske positioner bliver du skarpere på at analysere og reflektere over din rolle som projektleder.

Målet for undervisningen er bl.a at vælge en projektform som passer til opgaven, organisationen og deltagerne, og som følges op af en ledelsesmæssig tilgang, der skaber accept og energi omkring projektopgaven. Vi arbejder med:

  • Værktøjer til projektstyring og -ledelse.
  • Tilrettelæggelse og ledelse af projekter.
  • Kommunikation, motivationsskabelse og konflikthåndtering.
Kombination af fysisk fremmøde og online undervisning

Dette modul afholdes som kombineret undervisning. Det betyder, at 60% af din undervisning er traditionel undervisning med fysisk fremmøde, mens de resterende 40% forgår som online undervisning.

Din online undervisning er fleksibel og tilrettelagt således, at du selv kan planlægge, hvornår du vil følge undervisningen inden for en fastlagt periode på en uge.

Den fleksible online undervisning er baseret på oplæg fra underviser. Det kan være videoer, korte speakede slides med teoretiske emner, podcasts, film, tekstmateriale og opgaver, som du enten kan løse i samspil med din læringsgruppe eller individuelt.

På både den fysiske og den oline del af modulet arbejder vi deltager-, praksis- og procesbaseret. Vi veksler mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion og case-arbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Modulet bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. I løbet af modulet bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
Undervisningen er en kombination af online undervisning og fysisk fremmøde på
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 fremmødedage fra kl. 08.30-15.00 + 2 online perioder/uger + online vejledning + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
07.10.2020

Slut
09.12.2020

Tilmeldingsfrist
31.08.2020

Tidspunkt
Fremmøde: 7.10 + 18.11
Online: uge 43 + 45
Online vejledning: 25.11
Eksamen: 9.12

Start
11.03.2021

Slut
27.05.2021

Tilmeldingsfrist
31.01.2021

Tidspunkt
Fremmøde: 11.3 + 22.4
Online: Uge 12 + 14
Online vejledning: 6.5
Eksamen: 27.5

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation