Styring og strategi - Ledelse og organisation 2

Som leder har du mulighed for at for at præge din organisation gennem din måde at lede dine medarbejdere på og gennem de strategiske valg, du foretager

Modulet "Styring og strategi" er et obligatorisk modul i Diplomuddannelsen i ledelse og bygger videre på modul 5 "Organisation og processer".

I en organisatorisk virkelighed, hvor kompleksitet er et ledelsesvilkår, er det derfor essentielt at man som leder er bevidst om de udfordringer, der ligger i at praktisere strategisk ledelse, som tager hensyn til organisationens komplekse interne og eksterne forhold.

Indhold

Modulet "Styring og strategi" klæder dig på til at skabe forbindelse mellem ledelse, styring og strategi og gør dig klogere på strategiske beslutninger, strategiprocesser, styringskoncepter og –værktøjer. Dermed bliver du i stand til bedre at kunne anvende disse tilgange i din egen ledelsespraksis.

På modulet lærer du at vurdere forskellige teorier, metoder og værktøjer, der retter sig mod styring og ledelse af organisationer, at forholde dig til styringsmæssige udfordringer og vurdere konsekvenserne af strategiske beslutninger for en organisation.

Du bliver også i stand til at reflektere over krav til din egen ledelsespraksis i forhold til strategi og styring, ligesom du klædes på til at kunne formidle og planlægge styringsmæssige og strategiske initiativer i din organisation under hensyntagen til dens forskellige aktører.På dette modul får du kompetencer indenfor:

  • Analyse af organisatoriske problemstillinger
  • Refleksion over egen ledelsesmæssig praksis
  • Styring i egen organisation

Arbejdsform

På modulet "Styring og strategi" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
04.09.2018

Slut
13.11.2018

Tilmeldingsfrist
15.08.2018

Tidspunkt
4.9 + 11.9 + 25.9 + 9.10 + vejledning 24.10 (onsdag) + 13.11

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION