Valgfag E: Forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

Modulet stiller skarpt på de særlige vilkår, der er forbundet med forandrings– og udviklingsledelse i den offentlige sektor.

Indhold
På dette valgmodul arbejder vi med forandrings- og udviklingsprocesser fra A-Z, og der er fokus på såvel planlægning, igangsætning, ledelse samt afslutning og evaluering af forandrings- og udviklingsprocesser.

Modulet er beslægtet med valgmodulet ”forandringsledelse”, som også udbydes hos act2learn, men på dette modul er den offentlige virkelighed specifikt i centrum, og modulet er således for dig, der vil klædes på til at håndtere forandring og udvikling under de særlige vilkår, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

Krydspres, omskiftelighed og varierende politiske dagsordener gør sig gældende i den offentlige verden, hvilket betyder, at arbejdet med forskellige og modsatrettede diskurser konstant er påkrævet. Ofte skal du levere bedre og bedre kvalitet, men har færre og færre ressourcer. Det påkalder sig paradoksledelse, men samtidig involvering og arbejde med meningsdannelse.

Dette valgmodul giver dig kompetencer i at:

  • Skabe resultater i en uforudsigelig verden
  • Håndtere paradokser
  • Jonglere med lederrollen i et krydspres
  • Arbejde med medarbejdernes meningsdannelse

Arbejdsform
På valgmodulet "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer" arbejdes der deltager-, praksis- og procesbaseret. Derfor veksles der mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det vigtigt, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
25.10.2017

Slut
29.11.2017

Tilmeldingsfrist
30.05.2017

Tidspunkt
25.10 + 1.11 + 8.11 + 22.11 + 29.11. Eksamen 13.12.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION