Valgmodul 1: Projektledelse

Med valgmodulet "Projektledelse" kan du få værktøjskassen fyldt op med brugbare redskaber til at lykkes med opgaven som projektleder

Du udforsker projektledelse som arbejdsfelt, får indsigt i hvornår projektet som arbejdsform giver mening, og opkvalificerer dig som projektleder.

Indhold

Gennem dette valgmodul opøver du kompetencer i rollen som projektleder og styrker din evne til at planlægge, styre og gennemføre projekter, samt anvende projekter som en del af virksomhedens strategi og organisationsform.

Du lærer at planlægge gode projektprocesser, hvorved du sætter scenen for en positiv implementering af projekter. Du lærer også at håndtere den løbende opfølgning på projektet.

Vi kigger på din rolle som leder i projektet - både i forhold til projektets deltagere og den organisation, som projektet skal leve i og forholde sig til. Du lærer at se på egne, såvel som organisationens arbejdsprocesser ud fra forskellige teoretiske og praktiske projektperspektiver.

Teoretiske paradigmebetragtninger omkring projektlederrollen er en del af modulet. Ved at inddrage forskellige teoretiske positioner bliver du skarpere på at analysere og reflektere over din rolle som projektleder.

Målet for undervisningen er bl.a at vælge en projektform som passer til opgaven, organisationen og deltagerne, og som følges op af en ledelsesmæssig tilgang, der skaber accept og energi omkring projektopgaven. Vi arbejder med:

  • Værktøjer til projektstyring og -ledelse.
  • Tilrettelæggelse og ledelse af projekter.
  • Kommunikation, motivationsskabelse og konflikthåndtering.

Arbejdsform

På valgmodulet "Projektledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
12.09.2018

Slut
12.12.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
12.9 + 26.9 + 10.10 + 31.10 + 14.11.
Eksamen 12.12.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION