Valgmodul 10: Forandringsledelse

På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer

Du vil få mulighed for at sætte din egen ledelsespraksis under lup, og du vil få skærpet din evne til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold

Fornyelse og udvikling er centrale begreber på det moderne arbejdsmarked, og forandringsledelse har derfor aldrig været vigtigere!

Modulet "Forandringsledelse" giver dig mulighed for at reflektere over de forandringer, der påvirker organisationen. Vores forståelse af forandringer har indflydelse på den måde, vi handler i forhold til dem, og det bliver derfor vigtigt at undersøge forandringer fra flere vinkler for at finde nye forståelser og handlemuligheder til at håndtere dem ledelsesmæssigt.

De centrale temaer er organisatoriske forandringers spændingsfelter, håndtering af individer og relationer i forandringer, meningsfulde strategier og metoder til forandringsledelse og organisatoriske rammer og betingelser for at lede forandringer.

Du får naturligvis mulighed for at arbejde med egne problemstillinger og får dem sat i relief med teorier til at forstå forandringer og med metoder og værktøjer til at lede organisationen og medarbejderne gennem forandringer. På dette valgmodul får du kompetencer inden for:

  • Håndtering af forandrings- og udviklingsprocesser.
  • Refleksion over forandringsprocessers forskellige betydninger.
  • Anvendelse af teorier og metoder til forandringsprocesser i organisationer. 

Arbejdsform

På valgmodulet "Forandringsledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.01.2018

Slut
11.04.2018

Tilmeldingsfrist
30.11.2017

Tidspunkt
24.1 + 7.2 + 28.2 + 14.3 + 21.3.
Eksamen 11.4.

Start
18.04.2018

Slut
13.06.2018

Tilmeldingsfrist
31.01.2018

Tidspunkt
18.4 + 25.4 + 2.5 + 16.4 + 23.5.
Eksamen 13.6.

Start
13.08.2018

Slut
08.10.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
13.8 + 20.8 + 3.9 + 10.9 + 24.9.
Eksamen 8.10.

Start
22.10.2018

Slut
17.12.2018

Tilmeldingsfrist
20.09.2018

Tidspunkt
22.10 + 29.10 + 12.11 + 19.11 + 3.12.
Eksamen 17.12.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION