Valgmodul 19: Ledelse i relationel kompleksitet i et neuropædagogisk perspektiv

På dette modul sættes der fokus på, hvorledes neuropædagogikken kan tilbyde ny viden i forhold til at fremme motivation, engagement og samarbejde gennem strategisk og relationel ledelse

Der arbejdes med ledelsesmæssige og relationelle kompetencer baseret på neurovidenskabelig forskning med udgangspunkt i kognitiv, affektiv og social neurovidenskab. Vidensområderne er grundlag for udvikling af en mere effektiv, opmærksom og nærværende ledelsesstil. Ledelse som et samspil mellem kropslig oplevelse og social meningsskabelse.

Mentaliseringsbaseret ledelse sætter fokus på evnen til implicit og eksplicit at tolke egne og andres handlinger som meningsfulde ud fra mentale tilstande såsom relationelle behov, følelser, motiver og personlige ønsker. Udvikling af mentalisering kan styrke det mentale og personlige stærke lederskab.

Mindfulness er et stærkt redskab, der kan skabe fokus og overskud, forebygge stress og fremme trivsel. Der introduceres nyeste forskning inden for området der har påvist, at mental træning og mindfulness giver energi og overskud, samtidig med at man finder den indre ro i sit ledelsesarbejde. For at fungere som en effektiv og god leder skal man kunne bearbejde store mængder information, håndtere forandringer og samtidig være en opmærksom og nærværende leder.

Hyperkomplekse organisationer stiller krav til ledernes refleksionskompetencer, ledernes kommunikationskompetencer og ikke mindst til ledernes evne til at håndtere kompleksitet. På kurset udfordrer, konkretiserer og praksisgør vi kompleksiteten i vores organisationer. Vi folder den ud, så den kan beskues, konkretiserer den, så den kan tilgås for til sidst at bringe den ind i jeres organisationer til anvendelse. Kompleksitet er blot mulighedernes rum der viser sig.

Ligeledes folder vi teorien om systemisk tænkning ud og bringer den i samspil med generel videnskabsteori. Dette gøres for at give deltagerne et solidt fundament at stå på samt et grundlæggende kendskab til, hvor tingene og teorierne kommer fra.

Indhold:

  • Viden om personlighedsudvikling
  • Mentaliseringsbaseret ledelse
  • Mindfulness
  • Ledelse i hyperkomplekse organisationer

Modulet kan med fordel tages i sammenhæng med Valgmodul 10: Forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv, da begge moduler handler om at bruge hjernen i ledelsesarbejdet, og kombinerer nyeste viden indenfor hjerneforskning med viden om ledelse af lære- og forandringsprocesser. Fokus er at knytte ledelsesteori og neurovidenskabelig forskning sammen og inspirere til at bruge hjernen i arbejdet med ledelse.

Modulerne med fokus på neoropædagogik henvender sig til alle, der i det daglige arbejde både skal lede, vejlede og rådgive medarbejdere i organisationen, og det henvender sig til medarbejdere der står for teamledelse, projektledelse etc. Ledelse ses i et helhedsperspektiv og der sættes fokus på læring, læringsmiljøer, kommunikation og relationer.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
13.09.2018

Slut
13.12.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
13.9 + 27.9 + 11.10 + 1.11 + 15.11.
Eksamen 13.12.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION