Valgmodul 6: Viden- og innovationsledelse

Hvordan får du som leder det optimale ud af virksomhedens potentiale? Og hvordan leder du innovative teams, så de bidrager positivt til virksomhedens bundlinje?

Valgmodulet ”Viden og Innovationsledelse” giver dig mulighed for, at tænke større og spændende tanker. Du vil blive udfordret i at tænke kreativt og handle innovativt. Du vil blandt andet få viden om LEGO SERIOUS PLAY som en faciliterende metode til at arbejde med innovative processer. Valgmodulet er for dig der ønsker at sætte fokus på innovation og se tingene på en ny måde.

Indhold
Innovation er på dagsordenen i alle virksomheder, private som offentlige. Med den viden vi har i dag skal innovation ledes, struktureres og organiseres. Et faktum er, at en virksomheds konkurrenceevne bliver styrket af, at ledelsen skaber gode vilkår for innovation og kreativitet.

Vi ved også, at de innovative processer kræver en stærk leder, som er i stand til at facilitere innovative teams i virksomheden, så nye produkter, services og metoder kan se dagens lys.

På dette valgmodul får du både indsigt i forskellige teorier om innovation, en større forståelse for metoder til ledelse af innovative processer samt værktøjer til at analysere og håndtere ledelse af innovation i relation til din egen praksis.

Dette valgmodul giver dig kompetencer i at:

  • Lede konkrete vidensskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst
  • Identificere egen og organisationens kompetenceudvikling i forhold til aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen
  • Skabe udvikling gennem nye og kreative metoder

Arbejdsform
På valgmodulet ”Viden og Innovationsledelse” arbejdes der deltager-, praksis og procesbaseret. Derfor veksles der mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
19.04.2018

Slut
21.06.2018

Tilmeldingsfrist
31.01.2018

Tidspunkt
19.4 + 26.4 + 17.5 + 24.5 + 31.5.
Eksamen 21.6.

Start
23.08.2018

Slut
29.11.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
23.8 + 6.9 + 20.9 + 4.10 + 25.10.
Eksamen 29.11.

Start
23.10.2018

Slut
17.12.2018

Tilmeldingsfrist
20.09.2018

Tidspunkt
23.10 + 30.10 + 13.11 + 20.11 + 4.12.
Eksamen 17.12.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION