Vidensbaseret skoleledelse

Skoleledelse med data

Skoler har i dag adgang til store mængder af data og viden, der kan bruges langt mere systematisk, end det anvendes mange steder i dag.

Anvend data og viden systematisk
Data og viden er meget mere end blot tørre tal og statistik. Det kan være læringssamtaler, observationer, interviews, målinger mv., som kan styrke beslutningsgrundlaget for pædagogiske og organisatoriske tiltag i folkeskolen - hvis det anvendes systematisk.

Viden der anvendes rigtigt, kan styrke den enkelte elevs læring og udvikling, løfte faglige drøftelser på alle niveauer samt legitimere, underbygge og udfordre ledelsesmæssige beslutninger.

På modulet vil du bl.a. arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvad er data og viden i en skolesammenhæng?
  • Hvilke data og viden har du adgang til?
  • Hvordan arbejder du systematisk med den viden, du har adgang til?
  • Strategiske beslutninger på baggrund af din viden.
  • Hvordan lærer du af de strategiske beslutninger, på baggrund af din viden?
  • Strategiske samtaleformer / læringssamtaleformer som en videnskilde.

Du vil i forløbet komme til at arbejde med din egen praksis og forholde dig til den viden, du har - eller med fordel kunne have - i egen organisation for herigennem at blive i stand til, at skabe en videnskultur i din skole og her igennem bliver bedre til at træffe de rigtige beslutninger.

 

Opsummering

Pris
kr. 8.900,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
23.08.2018

Slut
29.11.2018

Tilmeldingsfrist
30.05.2018

Tidspunkt
23.8 + 6.9 + 20.9 + 4.10 + 25.10.
Eksamen 29.11.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION