Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling tager udgangspunkt i professionen, og er orienteret mod praktisk anvendelse, men omfatter også den teori, der ligger til grund for tidens teknologier.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til selvstændigt at kunne fungere som it-specialist med fokus på integration og arkitektur, og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger.

Uddannelsen kvalificerer dig til videreuddannelse på relevante master- og kandidatuddannelser.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler; Test, Systemintegration og udvikling af støre systemer, samt to valgfrie moduler. De valgfrie moduler giver dig mulighed for at målrette uddannelsen, så den er særlig relevant for dig. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  I dette modul, der giver 5 ECTS-point, uddybes emner som databasedesign, avanceret SQL-programmering – herunder nye features...
  01.02.2019
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  I dette modul, der giver 5 ECTS-point, uddybes emner som databasedesign, avanceret SQL-programmering – herunder nye features...
  01.02.2020
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  I dette modul, der giver 5 ECTS-point, uddybes emner som databasedesign, avanceret SQL-programmering – herunder nye features...
  01.02.2021
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer.
  01.09.2019
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer.
  01.09.2020
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer.
  01.09.2021
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  PBA Software.
  01.09.2019
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  PBA Software.
  01.09.2020
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  PBA Software.
  01.09.2021
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet beskæftiger sig med de udfordringer, der er knyttet til at udvikle store systemer med mange personer og servere involveret...
  01.09.2019
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet beskæftiger sig med de udfordringer, der er knyttet til at udvikle store systemer med mange personer og servere involveret...
  01.09.2020
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet beskæftiger sig med de udfordringer, der er knyttet til at udvikle store systemer med mange personer og servere involveret...
  01.09.2021
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, handler om at kvalificere dig til at kunne arbejde med både planlægning og gennemførelse...
  01.02.2019
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, handler om at kvalificere dig til at kunne arbejde med både planlægning og gennemførelse...
  01.02.2020
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, handler om at kvalificere dig til at kunne arbejde med både planlægning og gennemførelse...
  01.02.2021
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt...
  01.02.2019
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt...
  01.02.2020
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt...
  01.02.2021
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt...
  25.02.2019
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt...
  09.09.2019
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet omfatter følgende centrale emner: Introduktion til videnskabsteori, informationssøgning og kildekritik, kvantitative...
  01.02.2019
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet omfatter følgende centrale emner: Introduktion til videnskabsteori, informationssøgning og kildekritik, kvantitative...
  01.02.2020
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet omfatter følgende centrale emner: Introduktion til videnskabsteori, informationssøgning og kildekritik, kvantitative...
  01.02.2021
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  maas@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION