Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling tager udgangspunkt i professionen, og er orienteret mod praktisk anvendelse, men omfatter også den teori, der ligger til grund for tidens teknologier.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til selvstændigt at kunne fungere som it-specialist med fokus på integration og arkitektur, og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger.

Uddannelsen kvalificerer dig til videreuddannelse på relevante master- og kandidatuddannelser.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler; Test, Systemintegration og udvikling af støre systemer, samt to valgfrie moduler. De valgfrie moduler giver dig mulighed for at målrette uddannelsen, så den er særlig relevant for dig. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  I dette modul, der giver 5 ECTS-point, uddybes emner som databasedesign, avanceret SQL-programmering – herunder nye features...
  05.02.2018
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  Modulet, der giver 10 ECTS-point, handler om at kvalificere dig til at kunne arbejde med både planlægning og gennemførelse...
  05.02.2018
  Softwareudvikling
  Obligatorisk
  Baggrund Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling...
  05.02.2018
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  Indhold Modulet omfatter følgende centrale emner: Introduktion til videnskabsteori, informationssøgning og kildekritik,...
  05.02.2018
  Softwareudvikling
  Valgfrit
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Camilla Baun
  Studiesekretær

  72 69 16 93
  cmb@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer