Databaser for udviklere

I dette modul, der giver 5 ECTS-point, uddybes emner som databasedesign, avanceret SQL-programmering – herunder nye features i SQL:2003, transaktionshåndtering mv.

Derudover introduceres du for en række nye emner indenfor databaseområdet som fx:

  • Databaseoptimering
  • Stores Procedures
  • Sikkerhed
  • Andre databasetyper (ODB, Google Datastore, GIS, Data Warehouse mv.)
  • Objekt - Relationel mapning (LINQ)
  • Backup og Replikering

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage incl. eksamen.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.02.2020

Slut
31.03.2020

Tilmeldingsfrist
01.02.2020

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Start
01.02.2021

Slut
31.03.2021

Tilmeldingsfrist
01.02.2021

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv