Databaser for udviklere

Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne anvende relationsdatabaser hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner og give den studerende en dyberegående indsigt i et udvalgt relationelt DBMS

Den studerende skal endvidere være i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering.

Læringsmål

Viden

Målet er at den studerende har viden om

 • et konkret databasesystems lagerorganisering og forespørgselsafvikling
 • et konkret databasesystems optimeringsmuligheder – herunder fordele og ulemper og evt. ”trade off’s”
 • et administrationsværktøj, der bruges til monitorering og optimering af en konkret database
 • de særlige problemstillinger, som mange samtidige transaktioner rejser relationel algebra

Færdigheder

Målet er, at den studerende har opnået færdigheder til at

 • transformere logiske datamodeller til fysiske i den valgte databasetype
 • gennemføre optimeringen af databaser
 • anvende dele af administrationsværktøjet til optimering og tuning af eksisterende databaser
 • anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
 • anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af det valgte DBMS
 • anvende relationel algebra til at forstå optimeringsmuligheder

Kompetencer

Målet er, at den studerende har kompetence til

 • selvstændigt at følge udviklingen inden for relationsdatabaseområdet
 • selvstændigt at udvikle sine kompetencer inden for brug af relationsdatabaser

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Omfang tilrettelægges i forhold til grunduddannelsen skema

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.02.2021

Slut
31.03.2021

Tilmeldingsfrist
01.02.2021

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv