Diskret matematik

Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt at give de studerende læringskompetencer i forhold til videregående studier inden for datalogi og softwareudvikling

Fagets indhold er adgangskrav til en række kandidat- og masteruddannelser, fx datalogi ved Aalborg Universitet og Master i Softwarekonstruktion ved IT-Vest.

Indhold

Mængder, logik, funktioner og relationer, bevisteknikker, induktion og rekursion samt formelle specifikationer og programudsagn.

Læringsudbytte

Viden

Den studerende har viden om

  • fundamentale matematiske strukturer (udsagns- og prædikatslogik, mængder og multimængder, funktioner og relationer)
  • matematiske bevisteknikker
  • induktion og rekursion
  • programudsagn, gyldighed og korrekthed af programmer

Færdigheder

Den studerende kan

  • gennemføre simple matematiske beviser, herunder induktionsbeviser
  • udarbejde funktionelle specifikationer udtrykt i prædikatslogik
  • anvende formelle specifikationer til verifikation af programelementer

Kompetencer

Den studerende kan

  • tilegne sig viden og færdigheder inden for softwareudvikling, som kræver kendskab til matematiske begreber og strukturer 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 8 undervisningsdage i perioden incl. eksamen.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.02.2020

Slut
30.06.2020

Tilmeldingsfrist
15.01.2020

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Start
01.02.2021

Slut
30.06.2021

Tilmeldingsfrist
15.01.2021

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv