Diskret matematik som blended learning

Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt at give de studerende læringskompetencer i forhold til videregående studier inden for datalogi og softwareudvikling

Fagets indhold er adgangskrav til en række kandidat- og masteruddannelser, fx datalogi ved Aalborg Universitet og Master i Softwarekonstruktion ved IT-Vest.

Indhold

Mængder, logik, funktioner og relationer, bevisteknikker, induktion og rekursion samt formelle specifikationer og programudsagn.

Læringsudbytte

Viden

Den studerende har viden om

  • fundamentale matematiske strukturer (udsagns- og prædikatslogik, mængder og multimængder, funktioner og relationer)
  • matematiske bevisteknikker
  • induktion og rekursion
  • programudsagn, gyldighed og korrekthed af programmer

Færdigheder

Den studerende kan

  • gennemføre simple matematiske beviser, herunder induktionsbeviser
  • udarbejde funktionelle specifikationer udtrykt i prædikatslogik
  • anvende formelle specifikationer til verifikation af programelementer

Kompetencer

Den studerende kan

  • tilegne sig viden og færdigheder inden for softwareudvikling, som kræver kendskab til matematiske begreber og strukturer 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Online + 2 dages seminar - hjemmearbejde, når det passer dig

Sted
Undervisningen foregår online og på
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8-9 ugers undervisningsforløb. 2 dage med seminar/undervisningsdage på Sofiendalsvej 60, Aalborg. Mandag i hver uge vil der oploades nye opgaver. Perioden er incl. eksamen. Tilstedeværelse til seminar er valgfrit, men vi opfordre til at deltage de 2 dage.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
14.04.2020

Slut
16.06.2020

Tilmeldingsfrist
31.03.2020

Tidspunkt
14.4
Seminar 1 28.4 kl. 08.30-15.30
Seminar 2 19.5, kl. 08.30-15.30
Eksamen 16.6

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv