Diskret matematik

Modulets overordnede formål er at give de studerende relevante matematiske kompetencer i forhold til softwareudvikling samt at give de studerende læringskompetencer i forhold til videregående studier inden for datalogi og softwareudvikling

Fagets indhold er adgangskrav til en række kandidat- og masteruddannelser, fx datalogi ved Aalborg Universitet og Master i Softwarekonstruktion ved IT-Vest.

Indhold

Mængder, logik, funktioner og relationer, bevisteknikker, induktion og rekursion samt formelle specifikationer og programudsagn.

Læringsudbytte

Viden
Den studerende har viden om

  • fundamentale matematiske strukturer (udsagns- og prædikatslogik, mængder og multimængder, funktioner og relationer)
  • matematiske bevisteknikker
  • induktion og rekursion
  • programudsagn, gyldighed og korrekthed af programmer

Færdigheder
Den studerende kan

  • gennemføre simple matematiske beviser, herunder induktionsbeviser
  • udarbejde funktionelle specifikationer udtrykt i prædikatslogik
  • anvende formelle specifikationer til verifikation af programelementer

Kompetencer
Den studerende kan

  • tilegne sig viden og færdigheder inden for softwareudvikling, som kræver kendskab til matematiske begreber og strukturer 

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Omfang
8-9 ugers undervisningsforløb. 2 dage med seminar/undervisningsdage på Sofiendalsvej 60, Aalborg. Mandag i hver uge vil der oploades nye opgaver. Perioden er incl. eksamen. Tilstedeværelse til seminar er valgfrit, men vi opfordre til at deltage de 2 dage

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
25.02.2019

Slut
25.04.2019

Tilmeldingsfrist
11.02.2019

Start
09.09.2019

Slut
06.11.2019

Tilmeldingsfrist
26.08.2019

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION