Systemintegration

Modulet, der giver 10 ECTS-point, kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer

Det vil sige, at du bliver kvalificeret til at kunne:

  1. Integrere eksisterende systemer
  2. Integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer
  3. Udvikle nye systemer, som understøtter fremtidig integration

Emner, der tages op:

  • Forretningsmæssige overvejelser ifm. system integration
  • Standarder inden for området
  • Enterprise patterns (mønstre til system integration)
  • Konkrete messaging systemer (pr. MSMQ/Biztalk, JMS og Apache ActiveMQ)
  • Service Oriented Architecture (SOA)

Adgangskrav

OBS. Vær opmærksom på at du ved elektronisk tilmeldelse skal gøre rede for uddannelse, erhvervserfaring og evt. beståede akademi/diplomfag.

Der skal uploades en kopi fra enten en endt datamatikeruddannelse eller anden relevant uddannelse, realkompetencevurdering, bevis for mindst 2 års erhvervserfaring (herunder eksempelvis CV og udtalelser).

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage i perioden og eksamen i januar.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.09.2018

Slut
31.12.2018

Tilmeldingsfrist
15.08.2018

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION