Test

Modulet, der giver 10 ECTS-point, handler om at kvalificere dig til at kunne arbejde med både planlægning og gennemførelse af test

Det vil sige forstå de forskellige typer af test med deres opbygning, afvikling og rapportering.

Modulet består af:

  • Teststrategi, testplan og testprocedurer
  • Whitebox og Blackbox testteknikker
  • Usability test
  • Værktøjer til testplanlægning, gennemførelse og automatisering
  • Systemdesign og test

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage i perioden incl. eksamen.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.02.2021

Slut
30.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.02.2021

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv