Undersøgelse og formidling

Modulet omfatter følgende centrale emner: Introduktion til videnskabsteori, informationssøgning og kildekritik, kvantitative og kvalitative metoder, proof of concept prototyper samt formidlingsformer, herunder udarbejdelse af faglige artikler

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om:

 • centrale begreber i faglige undersøgelser
 • typer af kilder og deres kvalitet
 • metoder til frembringelse af viden og kvalitetsvurdering af denne
 • forskellige formidlingsformer

Færdigheder

Den studerende kan

 • identificere og definere problemstillinger
 • for en given problemstilling vælge passende undersøgelsesformer
 • gennemføre undersøgelser metodisk
 • drage konklusioner ud fra undersøgelsernes resultater og perspektivere disse
 • formidle undersøgelsen til veldefinerede målgrupper

Kompetencer

Den studerende kan

 • finde og kvalitetsvurdere kilder til faglig viden
 • gennem systematiske undersøgelser bidrage til skabelse af ny faglig viden

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage i perioden incl. eksamen.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.02.2021

Slut
30.06.2021

Tilmeldingsfrist
15.01.2021

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv