Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Uddannelsen giver dig kompetencer indenfor vejledningspolitiske indsatsområder samt redskaber og teknikker til individuelle og kollektive vejledningssamtaler

Den giver dig ligeledes ny viden om vejledningsstrategier og metoder, evner til at afklare ressourcer, kompetencer og potentiale, samt en opdatering i vejledning ved hjælp af IT og nye medier.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA Efter- og videreuddannelse. Nærmere uddannelsesbeskrivelse og tilmelding findes via kursusbeskrivelsen på VIA’s hjemmeside.

Opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et obligatorisk afsluttende afgangsprojekt og to valgfrie moduler. De valgfrie moduler giver dig mulighed for at målrette uddannelsen, så den er særlig relevant for dig.

Efterår 2017

Obligatorisk modul:
Vejledning og samfund 10 ECTS-point
Mandage kl. 09.00-14.00
Uge 35-50, 2017
Kr. 10.200,00

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, drøftelser og øvelser. Vi lægger vægt på, at teori bliver relateret til praksis.

Eksamensform

Mundtlig prøve på grundlag af en skriftligt opgave.

Skriftlig opgave: max 12 sider

Eksaminationstid, inklusiv votering: 30 min.

Censurform

Ekstern censur

Forår 2018

Obligatorisk modul:
Vejledning og individ 10 ECTS-point
Uge 4-22, 2018
Mandage kl. 09.00-14.00
Kr. 10.200,00

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, drøftelser og øvelser. Vi lægger vægt på, at teori bliver relateret til praksis.

Eksamensform

Mundtlig prøve på grundlag af en skriftlig opgave, som har udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i forbindelse med en vejledningscase.

Skriftlig opgave: max 12 sider.

Eksaminationstid, inkl. votering: 30 min.

Censurform

Ekstern censur

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Netværk i højeste gear

Publikationer