Database

Modulet, der giver 5 ECTS-point, sætter dig i stand til at analysere og anvende den relationelle model som en integrerende del af en web-applikation

Du får viden om mindst et bredt anvendt modelleringssprog til datamodellering, distribuerede og objektorienterede databaser og deres udbredelse og anvendelse i web-applikationer.

Faget sætter fokus på:

  • At anvende den relationelle datamodel i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af web-applikationer
  • Anvendelse af SQLs søge muligheder, herunder forskellige JOINs og indlejrede SELECTs
  • At anvende transaktionsstyring til sikring af data
  • At udvikle triggers og stored procedure

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage i perioden.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.09.2018

Slut
31.12.2018

Tilmeldingsfrist
15.08.2018

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION