Development - Udviklingsmiljøer

På modulet, der giver 5 ECTS-points, kommer du til at arbejde med udviklingsmiljøer i relation til platform og netværk

Indhold

  • Viden om gængse udviklingsplatforme (fx Java eller .Net) og deres muligheder og begrænsninger
  • Viden om cross-platform-udvikling. fx udvikling under Linux til brug i et Windows-system eller under Mac til et Linux-system
  • Analysere og udvælge en egnet platform og et egnet miljø til en given opgave

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage kl. 8:30-15.30 incl. eksamen.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.09.2021

Slut
31.12.2021

Tilmeldingsfrist
01.09.2021

Tidspunkt
Eksamen i perioden

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv