Interface design

Modulet, der giver 10 ECTS-point, handler om, at du skal kunne analysere og reflektere over sammenhæng mellem funktionalitet og formgivning under hensyn tagen til såvel æstetiske som brugsorienterede aspekter

Kunne anvende gængse metoder, modeller og teori på området for interaktionsdesign, interfacedesign og usability design.

Modulet omhandler følgende:

  • Gængse tilgængelighedsstandarder, funktions- og formgivningsmæssige standarder inden for udvikling på en række forskellige platforme og i en række forskellige anvendelsessammenhænge
  • Abstrakte modeller for modellering af interaktion mellem mennesker og systemer
  • Standardiserede formelle designmetoder ved udviklingen af brugergrænseflader - bl.a. prototyping

Adgangskrav

OBS. Vær opmærksom på at du ved elektronisk tilmeldelse skal gøre rede for uddannelse, erhvervserfaring og evt. beståede akademi/diplomfag.

Der skal uploades en kopi fra enten en endt datamatikeruddannelse eller anden relevant uddannelse, realkompetencevurdering, bevis for mindst 2 års erhvervserfaring (herunder eksempelvis CV og udtalelser).

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage kl. 8:30-15.30 og eksamen i januar.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.09.2018

Slut
31.12.2018

Tilmeldingsfrist
15.08.2018

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION