Webprogrammering - Backend

På modulet, der giver 10 ECTS-points, kommer du til at udvikle moderne webapplikationer med anvendelse af det objekt-orienterede programmeringsparadigme, og med udnyttelse af de moderne, standardiserede protokoller og client/server-modellens muligheder

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Indhold

  • Designmønstre
  • Tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament
  • Internettets struktur som client/server-platform
  • World Wide Webs fundamentale protokoller
  • Client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger

Adgangkrav

OBS. Vær opmærksom på at du ved elektronisk tilmeldelse skal gøre rede for uddannelse, erhvervserfaring og evt. beståede akademi/diplomfag.

Der skal uploades en kopi af bevis fra enten en endt datamatikeruddannelse eller anden relevant uddannelse, realkompetencevurdering, bevis for mindst 2 års erhvervserfaring (herunder eksempelvis CV og udtalelser).

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage kl. 8:30-15.30.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.09.2021

Slut
31.12.2021

Tilmeldingsfrist
15.08.2021

Tidspunkt
Eksamen i januar 2022

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv