Webprogrammering - Frontend

Modulet, der giver 10 ECTS-points, handler om at udvikle moderne web-applikationer med anvendelse af det objekt-orienterede programmeringsparadigme, og med udnyttelse af de moderne, standardiserede protokoller og client/server-modellens muligheder

Hertil kommer forståelse for grundlæggende design og visuel kommunikation. Desuden kommer du til at arbejde med at designe simple brugergrænseflader ved anvendelse af æstetiske og kommunikative principper.

Indhold

  • Internettets struktur som client/server-platform
  • Tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament
  • World Wide Webs fundamentale protokoller
  • Forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker
  • Kommunikationsstrategi under hensyntagen til afsender, målgruppe, medier og virkemidler

Adgangkrav

OBS. Vær opmærksom på at du ved elektronisk tilmeldelse skal gøre rede for uddannelse, erhvervserfaring og evt. beståede akademi/diplomfag.

Der skal uploades en kopi af bevis fra enten en endt datamatikeruddannelse eller anden relevant uddannelse, realkompetencevurdering, bevis for mindst 2 års erhvervserfaring (herunder eksempelvis CV og udtalelser).

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Ca. 15 undervisningsdage kl. 8:30-15.30.
Udbydes som tomplads på grunduddannelsen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse, samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Her kan du også læse mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.

Start
01.09.2020

Slut
31.12.2020

Tilmeldingsfrist
15.08.2020

Tidspunkt
Eksamen i januar 2021

Start
01.09.2021

Slut
31.12.2021

Tilmeldingsfrist
15.08.2021

Tidspunkt
Eksamen i januar 2022

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv