Bliv klædt på til at løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor

De administrative opgaver i offentlige organisationer bliver stadig mere komplekse, og det stiller krav til den administrative medarbejders kompetencer. Med en diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration kan du løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor – i kommuner, regioner og stat.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med forandringer i dit daglige arbejde og gør dig i stand til at skabe sammenhæng på tværs af fagligheder.

I løbet af uddannelsen får du viden om centrale teorier inden for organisation, kommunikation og forvaltning og indsigt i de nyeste tendenser inden for offentlig forvaltning.

Der er et stort element af valgfrihed i uddannelsen, som gør det muligt for din at tone uddannelsen i den retning, som du finder interessant og relevant. Du kan fx fordybe dig inden for HR, projektledelse, digitalisering, jura eller økonomi.

I løbet af uddannelsen får du værktøjer til organisering af udviklings- og forandringsprojekter, hvilket styrker dine evner til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

Med en diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration kan du bl.a. varetage opgaver inden for

 • Sagsfremstilling
 • Sagsbehandling
 • Undersøgelser og analyser
 • Projekter og processer
 • Organisationsudvikling
 • Vejledning
 • Sekretariatsbetjening
 • Tværfagligt arbejde

Uddannelsen henvender sig til mange forskellige arbejdsgivere fx

 • Kommuner (fx jobcentre og forvaltninger)
 • Stat (fx uddannelsesinstitutioner og styrelser)
 • Regioner (fx sygehuse)
 • Organisationer (fx brancheorganisationer og patientforeninger)
 • Private (fx forsikringsselskaber og produktionsvirksomheder)

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Du kan tage den som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde er det nemt at forene uddannelsen med familieliv og karriere.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler svarende til 25 ECTS. 2-4 valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS.

Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler i den viste rækkefølge.

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration - uddannelsens opbygning

Valgfag

 • Kommunalret
 • Personalejura i den offentlige sektor
 • Kommunalt regnskab
 • Økonomisk analyse
 • Projektledelse
 • Innovation
 • Juridisk metode
 • Samarbejde på tværs
 • Servicedesign
 • Offentlig økonomi og samfundsøkonomi
 • HR i den offentlige sektor
 • Medborgerskabelse
 • Digitaliseringsprojekter
 • Offentlig kommunikation
 • Organisationspsykologi, udvikling og omstilling
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer

Hvis du har ønsker til valgmoduler, som ikke fremgår af vores hjemmeside, så kontakt vores studievejleder for en snak om dine muligheder. Vi har indimellem mulighed for at tilbyde dig at følge valgmodulerne ved vores grunduddannelser på administrationsbacheloruddannelsen i stedet.

Sammensæt din egen uddannelse

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig. Det kan fx være digitalisering, offentlig kommunikation, projektledelse eller offentlig budgetlægning.

Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point.

Uddannelsen kan også afvikles som en specielt tilrettelagt uddannelse, hvis din organisation har behov for en specifik vinkel på modulerne.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der arbejder med administration i den offentlige sektor. Du kan fx arbejde som økonomimedarbejder, sekretær, servicemedarbejder, sagsbehandler, vejleder, konsulent eller lignende. Uddannelsen henvender sig til både HK- og AC-ansatte.

Det kan også være, at du ikke arbejder med offentlig administration i dag. Måske er du ansat i den private sektor, men vil gerne målrette dig til en stilling i det offentlige - eller måske vil du gerne klædes bedre på til at samarbejde med den offentlige sektor.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau for eksempel kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering som du kan læse mere om her.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig alle tre grundmoduler på én gang, eller du kan tilmelde dig et modul ad gangen.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Se vores flyer for diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller hør en studievejleder fortælle om uddannelsen.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode, opgaveskrivning og videnskabsteori. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende og Brush-up på videnskabsteori. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.


Moduler13 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  25.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg
  UCN act2learn
  31.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.11.2020
  Valgfrit
  Aalborg
  UCN act2learn
  01.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.03.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.09.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  05.10.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Birgitte Nørgaard Jensen
  Studievejleder / Uddannelseskonsulent

  72 69 17 39
  bin@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation