Kommunalfuldmagten, Kommunalret

Formål
Modulets formål er at give den studerende et indgående kendskab til de vigtigste kommunalretlige regler og grundsætninger, således at den studerende kan tage stilling til og formidle kkommunalretlige spørgsmål.

Indhold
Den studerende vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige sig med centrale dele af kommunalretten. Det drejer sig især om kommunernes organisation og regelgrundlag, kommunalfuldmagten samt reglerne om tilsynet med kommunerne.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal

 • have viden om kommuners formelle organisation
 • have viden om kommunalrettens regelgrundlag, grundbegreber og praksis, herunder domme, ombudsmandsudtalelser og administrativ tilsynspraksis
 • kunne forstå og reflektere over kommunalfuldmagten og dens grænser

Færdigheder

Den studerende skal

 • kunne anvende relevante kommunalretlige retskilder
 • kunne vurdere de retlige rammer for kommunalbestyrelsens virke
 • kunne vurdere kommunalfuldmagtens grænser samt begrunde og vælge relevante løsninger
 • kunne identificere, begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller til løsning af kommunalretlige problemstillinger
 • kunne formidle kommunalretlige problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal

 • kunne håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger
 • kunne indgå med grundlæggende kommunal-retlig viden i fagligt og tværfagligt samarbejde
 • kunne identificere egne behov for ajourføring af viden
 • kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages.

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
16.08.2018

Slut
15.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.08.2018

Tidspunkt
16.8 + 5.9 + 12.9 + 4.10.
Vejledning 26.10.
Eksamen 15.11

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION