Kommunikation og samskabelse

Opgaveløsning i den offentlige sektor foregår i stigende grad i et samspil mellem kommune, borgere og andre relevante aktører. Som offentligt ansat er du en del af det samspil

På forløbet ”Kommunikation og samskabelse” lærer du, hvordan du i samspil med andre aktører finder gode og innovative løsninger på tværfaglige problemstillinger - og hvordan du kommunikerer om løsningerne på en god og effektiv måde.

Samskabelse (5 ECTS)

Samskabelse handler om samspillet mellem forskellige aktører. På modulet lærer du, hvordan du som fagprofessionel kan være med til at skabe innovative og effektive løsninger på problemstillinger i samarbejde med fx borgere, kolleger eller andre fagpersoner.

Modulet giver dig indsigt i de virkelighedsforståelser og roller, der henholdsvis fremmer eller modarbejder samskabelse. Du lærer også om, hvordan kultur, relationer og kommunikation kan bruges til at navigere i og styre komplekse processer med mange interessenter og aktører.

I løbet af modulet arbejder du med

  • Borger- og interessentperspektiver
  • Værdier og professionsforståelser
  • Virkelighedsforståelser og roller
  • Planlægning og gennemførelse af processer, der muliggør samskabelse
  • Samarbejde på tværs

Offentlig kommunikation (5 ECTS)

I løbet af modulet arbejder du med den strategiske betydning af den offentlige kommunikation. Du får indsigt i moderne kommunikationsteorier inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation. Du får også praktiske værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde, når du skal planlægge, udforme og gennemføre kommunikationsopgaver.

I løbet af modulet arbejder du med

  • analyse af kommunikation
  • klart og læsevenligt sprog
  • mundtlig kommunikation
  • webkommunikation

Modulets tilrettelæggelse

Modulet er en del af diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration.

Modulet bygger på de to moduler ”samskabelse” (5 ECTS) og offentlig kommunikation (5 ECTS). Modulet gennemføres som et sammenhængende undervisningsforløb bestående af 8 undervisningsgange, som afsluttes med en skriftlig aflevering og en mundtlig eksamen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide om modulet "Kommunikation og samskabelse" eller om diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration er du meget velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Birgitte Nørgaard Jensen.

Mail: BIN@ucnact2learn.dk
Telefon: 7269 1739

Du kan også læse mere på vores hjemmeside ucn.dk/offentlig

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsgange, kl. 08.30-15.00 + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
13.08.2019

Slut
17.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.08.2019

Tidspunkt
13.8 + 20.8 + 3.9 + 10.9 + 24.9 + 1.10 + 22.10 + 5.11
Vejledning 19.11
Eksamen 17.12

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation