Modul 2: Forvaltningsret

Modulets overordnede formål er at give den studerende et indgående kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger

Den studerende kan således foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

Indhold
Den studerende vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige sig med væsentlige dele af den almindelige forvaltningsret. Således gennemgås kravene om lovhjemmel og saglig forvaltning, samt de almindelige regler for sagsbehandling bl.a. reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Endelig gennemgås grundprincipperne for prøvelse af forvaltningsafgørelser ved domstolene, Folketingets Ombudsmand og administrative klageinstanser.

Læringsmål
Viden
Den studerende

  • har viden om de forvaltningsretlige retskilder og forvaltningsretlig praksis
  • kan forstå og reflektere over de almindelige forvaltningsretlige regler og principper samt de indholdsmæssige krav til en forvaltningsafgørelse
  • skal have viden om mulighederne for prøvelse af forvaltningsafgørelser

Færdigheder
Den studerende

  • kan anvende relevante retskilder til løsning af forvaltningsretlige problemstillinger
  • kan vurdere forvaltningsretlige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsninger, herunder vurdere retsvirkningerne af tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler
  • kan formidle forvaltningsretlige problemstillinger og løsninger

Kompetencer
Den studerende

  • kan foretage en kompleks forvaltningsretlig sagsbehandling
  • kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om forvaltningsretlige problemstillinger

Dette grundmodul udbydes både som enkeltmodul og som en del af en samlet pakke.

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri


Dette grundmodul udbydes både som enkeltmodul og som en del af en samlet pakke.
Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
11.01.2018

Slut
14.06.2018

Tilmeldingsfrist
01.12.2017

Tidspunkt
11.1 + 18.1 + 1.2 + 8.2 + 1.3 + 15.3 + 5.4 + 12.4
Vejledning 26.4
Læringsgrupp 3.5
Eksamen 14.6

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION