Offentlig budgetlægning

Formål og indhold 

Budgetlægning og udgiftspolitik. Budgetregler - herunder budgetlovens betydning. Budgetteringsmetoder. Samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes budgetlægning. Samspillet mellem budgettets aktører og dets institutionelle rammer. Økonomi- og udgiftsstyring. Ramme- og målstyring. Kontraktstyring. Decentralisering.

 I undervisningen inddrages praksis fra de studerendes arbejdspladser - som eksempler, cases og erfaringer med budgetlægning og økonomistyring.

Viden og forståelse 

Den studerende 

  • kender principper og regelgrundlaget for budgetlægningen og økonomistyringen i den offentlige sektor 
  • kender baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne/regionerne.
  • kender principperne for tildeling af bloktilskud og mellemkommunal udligning

Færdigheder

Den studerende

  • kan analysere og vurdere konsekvenserne af et givent budget 
  • kan identificere og beskrive professionsrelevante problemstillinger mht. økonomistyring, samt kan vælge og argumentere for relevante løsningsmodeller
  • kan vurdere konsekvenserne af ændrede forudsætninger – fx i forhold til den økonomiske udvikling 

Kompetencer 

Den studerende

  • kan formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale til både den politiske og den administrative ledelse
  • kan arbejde metodisk korrekt med budgetlægning og økonomistyring 
  • kan opsøge ny viden på området

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsgange + vejledning + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
21.10.2019

Slut
13.12.2019

Tilmeldingsfrist
31.05.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer følger

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation