Offentlig kommunikation

Modulets formål er at gøre den studerende i stand til at arbejde systematisk med kommunikationsfaglige opgaver i den offentlige sektor

Den studerende får indsigt i kommunikationsarbejdets tilrettelæggelse og bliver i stand til at varetage selvstændige opgaver og funktioner i forhold til offentlig kommunikation.

Indhold

Den studerende introduceres til den strategiske betydning af den offentlige kommunikation og giver den studerende indsigt i moderne kommunikationsteorier. Modulet fokuserer på mundtlige og skriftlige kommunikative løsninger, som den studerende kan anvende til fremtidige kommunikationsopgaver. Den studerende arbejder med analyse af kommunikation, klart og læsevenligt sprog, mundtlig kommunikation, og webkommunikation. Den studerende får igennem forløbet praktiske værktøjer til planlægning, udformning og gennemførelse af interne og eksterne kommunikationsopgaver i egen organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende

  • har viden om kommunikationsteoriernes centrale begreber og modeller for skriftlig og mundtlig kommunikation
  • har viden om internettets muligheder og forstår dets svagheder og styrker som medie
  • har kendskab til organiseringen af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats

Færdigheder

Den studerende

  • kan afgrænse en konkret kommunikationsopgave og fastsætte mål for kommunikationsindsatsen
  • kan afgrænse, prioritere og samarbejde med målgrupper i egen praksis
  • kan vælge effektive kommunikationskanaler skrive målrettet, præcist og letforståeligt til organisationens målgrupper

Kompetencer

Den studerende

  • kan tilrettelægge og gennemføre målrettede kommunikationsindsatser i egen organisation
  • kan producere indhold kommunikativt indhold til digitale medier
  • kan indgå i et fagligt samarbejde og tage medansvar i kommunikationsprojekter

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
23.04.2019

Slut
18.06.2019

Tilmeldingsfrist
28.02.2019

Tidspunkt
23.4 + 30.4 + 7.5 + 21.5
Skrivecafe 28.5
Vejledning 4.6
Eksamen 18.6

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION