Personlighedspsykologi og mødet med borgeren

Høj kvalitet i betjeningen af borgere kombineret med stadig højere effektiviseringskrav går ikke altid hånd i hånd. Dette modul giver dig redskaber til at håndtere din arbejdssituation mest hensigtsmæssigt

Indhold

Modulet sætter fokus på effektivitet og service i din arbejdssituation, herunder håndteringen af kontakten med borgeren.  Der arbejdes med dine egne personlige kompetencer, og du får konkrete samarbejds- kommunikations- og konfliktløsningsmetoder, der kan hjælpe dig til at håndtere din egen arbejdssituation, herunder mødet med borgere og kolleger, mere hensigtsmæssigt.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med følgende temaer:

  • Personlighedspsykologi og forståelsen af dig selv i kontakten med kolleger og borgere
  • Service og betjening af borgeren
  • Kommunikation og rådgivning
  • Samarbejdsstrategier
  • Stressmanagement
  • Konflikthåndtering
  • Metoder til at håndtere din nuværende arbejdssituation

Det får du ud af modulet

Modulet vil klæde dig på til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med borgere og medarbejdere. Det vil gøre dig i stand til at kommunikere mere hensigtsmæssigt såvel internt som eksternt og give dig redskaber til at håndtere svære situationer såsom krise, stress og konflikter i mødet med andre mennesker. Endelig vil du også få en større selvforståelse igennem modulet, hvor du får forståelse for hvordan din egen personlighed spiller ind, og hvor du lærer, hvordan du kan optimere din egen arbejdssituation

Arbejdsform

På valgmodulet "Personlighedspsykologi og mødet med borgeren" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.
Du er velkommen til at kontakte studiesekretæren.

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation