Styring i den offentlige sektor

Modulets formål er at give den studerende indsigt i de styringsmæssige udfordringer, der er i den offentlige sektor og sætte dem i stand til at håndtere komplekse styringshensyn i deres egen praksis

Indhold

Den studerende introduceres til de seneste årtiers forandringer i den offentlige sektors styring. Modulet omfatter en præsentation af de væsentligste styringsinstrumenter og den måde de fungerer på. Den studerende får indsigt i hvordan styringsinstrumenterne spiller sammen, og hvordan de tilpasses den lokale virkelighed. I forlængelse heraf diskuteres hvilke effekter forskellige styringsinstrumenter har for den enkelte organisations udvikling og deres betydning på den enkelte arbejdsplads, herunder for ledelse og motivation.

Læringsmål

Viden

Den studerende

  • har teoretisk viden om udviklingen i styringen af den offentlige sektor
  • har viden om de forskellige strategier for udvikling af den offentlige sektor, samt deres værdimæssige og strategiske forankring
  • har viden om styringsinstrumenternes effekter på de forskellige niveauer i den offentlige sektor herunder krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger/bruger
  • har viden om styringsinstrumenternes betydning for medarbejdernes praksis i den offentlige sektor

Færdigheder

Den studerende

  • kan anvende viden om styringsforhold i den offentlige sektor og relatere denne viden til professionspraksis
  • kan reflektere over egen praksis og organisering i relation til styringsforholdene i egen organisation

Kompetencer

Den studerende

  • kan aktivt indgå i samarbejdet om implementering af specifikke styringsredskaber i offentlige organisationer
  • kan formidle viden om styringsforhold og deres betydning for opgaveløsning, samarbejde, og motivation i egen organisation
  • kan håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer i forhold til egen arbejdsmæssig praksis

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Dette grundmodul udbydes både som enkeltmodul og som en del af en samlet pakke.

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 momsfri

Dette grundmodul udbydes både som enkeltmodul og som en del af en samlet pakke.

Ved opstart på grundpakke i efteråret 2019, følges dette modul i 'Styring i den offentlige sektor' med opstart i efteråret 2020.

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
03.10.2019

Slut
13.12.2019

Tilmeldingsfrist
31.05.2019

Tidspunkt
3.10 + 24.10 + 7.11 + 14.11
Vejledning 27.11 + 28.11
Eksamen 12.12 + 13.12

Start
01.01.2020

Slut
30.06.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer følger

Start
01.06.2020

Slut
31.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Datoer følger

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation