Valgmodul 11: Velfærdsinnovation

Modulet ”Velfærdsinnovation” er et valgfrit modul i Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Formål
Formålet med modulet er at give deltagerne en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med innovationsprocesser i et velfærdsperspektiv i den særlige offentlige kontekst. Deltagerne skal tilegne sig viden og metoder med henblik på at arbejde konkret med innovation og derigennem opbygge kompetencer til at kunne designe og gennemføre innovationsprocesser i deres daglige virke.

Indhold
På valgmodulet tager vi afsæt i presset på den danske velfærdssektor og behovet for at finde nye løsninger, der skaber velfærd i fremtiden – vi sætter fokus på innovation i hverdagen.

  • innovation og velfærd – begrebsafklaringer i den særligt offentlige kontekst.
  • design af innovationsrummet og forskellige innovative og kreativitetsskabende metoder.
  • innovation – hvordan, hvem og hvor.
  • medarbejder og brugerdreven innovation
  • proces- og forandringsledelse.

Den studerende bliver klædt på til at se innovationspotentialet i en organisation og designe, gennemføre og forankre innovation i samarbejdet med kolleger, bruger og borgere.

Læringsmål

Færdigheder
Den studerende

  • skal kunne vurdere anvendeligheden af forskellige teorier om og metoder til design af konkrete innovative processer
  • skal være i stand til at identificere innovationspotentialer i en given kontekst/organisation
  • skal kunne igangsætte innovative processer med deltagelse af forskellige aktører – kolleger, brugere, borgere

Kompetencer
Den studerende

  • skal kunne designe, igangsætte og gennemføre innovative processer
  • skal kunne omsætte viden og færdigheder inden for velfærdsinnovation i praksis inden for velfærdsorganisationens særlige ramme

Arbejdsform
På modulet arbejder vi i en vekselvirkning mellem teori og praksis, gennem inddragelse af konkrete kommunikative cases fra din og holdets ledelsespraksis. Dette medfører at vi arbejder anvendelsesorienteret med din kommunikative ledelsespraksis.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. 

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
11.01.2018

Slut
14.06.2018

Tilmeldingsfrist
08.12.2017

Tidspunkt
11.1 + 25.1 + 8.2 + 1.3 + 15.3 + 5.4 + 19.4 + 3.5
Vejledning 17.5
Skrivecafé 24.5
Eksamen 14.6

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION