Valgmodul 6: HRM/Personalepolitik i den offentlige sektor

Modulet ”HRM / Personalepolitik i den offentlige sektor” er et valgfrit modul i Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Formål
Formålet er dels at give de studerende viden om udviklingen i personalepolitikken og human ressource området i den offentlige sektor, dels at opøve en konstruktiv og kritisk evne til at analysere og vurdere indholdet i og gennemførelsen af samme.

Indhold
Undervisningen omfatter analyser og vurderinger af elementerne i en offensiv og udviklende personalepolitik med særlig vægt på rekruttering, uddannelse, udvikling, arbejdsmiljø og trivsel, motivation, belønning, mangfoldighed mv. Endvidere analyseres metoder til arbejdspladsundersøgelser, uddannelsesevaluering og effektmåling samt sammenhængen mellem løn og personalepolitik.

De enkelte emner vil blive belyst gennem diskussionsoplæg fra lærerne og de studerende. Der arbejdes med HRM/personalepolitiske teorier og undervisningen inddrager dagsaktuelle problemstillinger og sigter på en tæt sammenhæng mellem teori og personalepolitisk praksis. Som studerende skal man derfor være villig til at stille HRM / personalepolitiske grundlag til rådighed i undervisningen.

Læringsmål

Færdigheder
Den studerende skal kunne:

  • Identificere, beskrive og argumentere for løsning af personalepolitiske problemstillinger
  • Vurdere virkningen af personalepolitiske instrumenter
  • Formidle personalepolitiske problemstillinger og løsninger

Kompetencer
Den studerende skal kunne:

  • Deltage i sagsbehandlingen i en personalepolitisk enhed eller i andet personalepolitisk centrum
  • Rådgive om personalepolitiske spørgsmål og problemstillinger
  • Sætte sit eget arbejde i forhold til ændringerne i vilkårene på arbejdsmarkedet
  • Identificere de personalepolitiske udfordringer som følge af organisationsændringer, ændringer i opgavevaretagelsen o.l.
  • Opsøge ny viden på området

Arbejdsform
På modulet arbejder vi i en vekselvirkning mellem teori og praksis, gennem inddragelse af konkrete kommunikative cases fra din og holdets ledelsespraksis. Dette medfører at vi arbejder anvendelsesorienteret med din kommunikative ledelsespraksis.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. 

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
16.08.2018

Slut
15.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.06.2018

Tidspunkt
16.8 + 30.8 + 13.9 + 27.9
Vejledning 4.10
Skrivecafé 11.10
Eksamen 15.11

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION